U toku implementacija CRM informacionog sistema u 10 opština Vojvodine

Tokom radne posete gradu Zrenjanin, podsekretar pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Darko Milanković i pomoćnica Vidosava Enderić sastali su se sa gradonačelnikom tog grada Simom Salapurom i saradnicima.

Milanković i Salapura razgovarali su o tehničkim uslovima neophodnim za implementaciju CRM sistema a Zrenjanin je jedna od 10 lokalnih samouprava u kojoj se realizuje pilot projekat digitalizacije lokalnih samouprava, koji je proistekao iz zajedničke saradnje Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Kancelarije za IT i eUpravu.

Podsekretar Milanković istako je da su dosadašnje postojeće aplikacije pokazale velike benefite po građane, naročito u vreme krize izazvane pandemijom virusa Kovid19, te da će CRM sistem biti još jedna olakšica u komunikaciji između građana i institucija kao i da je prioritet primene ovakvih rešenja brz odgovor lokalne samouprave na zahteve građana i privrede.

Sistem CRM omogućava primanje i slanje informacija putem različitih kanala komunikacije kao što su elektronska pošta, telefon, sms poruka, pisarnica-dokument, glasovna poruka van radnog vremena, te praćenje poslatih predmeta i upita.Takođe, pregled odgovora svih službi koje se bave rešavanjem predmeta, mogućnost umrežavanja svih dokumenata jednog klijenta i automatsko kreiranje predmeta kao i mnogih drugih opcija koje pojednostavljuju rad sa klijentima putem kreiranja jasnih procedura za prijavu i rešavanje problema građana.

„Obišli smo Sombor, Sremsku Mitrovicu, Staru Pazovu, Bačku Palnku, Srboran i Zrenjanin, što je šest od deset lokalnih samouprava koje su se prijavile za uspostavljanje CRM sistema kako bi ispratili proces implementacije. Zahvaljujući dobroj organizaciji predstavnika ovih opština tehnički uslovi su ispunjeni i sve se odvija po planu a u bliskoj budućnosti očekujemo konkretne benefite sistema, kako za građane tako i za zaposlene u javnoj upravi“, naveo je Milanković i istakao da će se po evaluaciji uspešnosti sistema u prvih deset pilot opština, CRM rešenje uvoditi i u ostale opštine Vojvodine.

Pomoćnica Enderić ukazala je na značaj digitalizacije istakavši da je to glavna tema regiona i našeg okruženja. „Realizacijom saradnje Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Kancelarije za IT i eUpravu implementira se projekat koji nas svrstava među prve u regionu po pitanju digitalizacije. Pokrajinska vlada 2021. i 2022. godine predsedava Radnom zajednicom podunavskih regija i jedna od ključnih tema jeste upravo digitalizacija, što ukazuje na važnost realizacije projekata u domenu modernizacije i digitalizacije“, istakla je Enderićeva.

Za CRM softversko rešenje prijavili su se gradovi Subotica, Sombor, Kikinda, Vršac Zrenjanin, Sremska Mitrovica kao i opštine Srbobran, Bečej, Bačka Palanka i Stara Pazova.