U Somboru održana Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030

Nakon Novog Sada, danas je u Somboru održana druga po redu javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine, dokumentu koji će trasirati razvojni put AP Vojvodine u narednih osam godina.

Nosilac izrade ovog strateškog dokumenta je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u saradnji sa Razvojnom agencijiom Vojvodine.

Javnu raspravu otvorio je zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Radivoj Paroški, istakavši da je za dokument o kojem danas diskutujemo, bilo potrebno 2 godine intenzivnog rada kako bi se u njegovu izradu uključilo više od 20 institucija sa preko 100 stručnih predstavnika.

On je naglasio da je za izradu svih planskih dokumenata od izuzetnog značaja sinergija svih nivoa vlasti.

“Danas smo u Somboru, da čujemo još neke predloge, sugestije kao i konstruktivne kritike koje će doprineti tome da ovaj dokument bude još kvalitetniji i bolji”, poručio je Paroški i podsetio da će se Plan razvoja AP Vojvodine sprovoditi kroz planove razvoja lokalnih samouprava a kako je rekao, već 32 lokalne samouprave donele su svoje planove razvoja, što je finansijski podržao Pokrajinski sekratarijat za ragionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Zamenica gradonačelnika Sombora, Ljiljana Tica izarazila je zadovoljstvo što je Grad Sombor domaćin današnjoj raspravi. Ona je naglasila da upravo dugoročni dokumenti razvojnog planiranja zahtevaju saradnju, razmenu iskustava i sinergiju svih relevantnih aktera društva, kako bi zajednički uticali na ukupno unapređenje društveno-ekonomskog položaja i razvoja, kao i životnog standarda građana Vojvodine.

Tokom dva bloka sesija, na temu ubrzanog ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, interkulturalnosti, energetske efikasnosti te digitalizacije i saobraćaja u AP Vojvodini, govorili su brojni stručnjaci, predstavnici vlasti, članovi akademske zajednice te privatnog i civilnog sektora.

Izradu dokumenta podržavaju projekti Nemačko-srpske razvojne saradnje “Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU” i “Reforma javnih finansija-Agenda 2030” koje sprovodi GIZ u saradnji sa Republičkim sekratarijatom za javne politike.

Oba projekta finansira Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, dok se drugi projekat sprovodi uz kofinansiranje Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Nakon perioda javne rasprave koji se završava 25. januara, o Planu razvoja AP Vojvodine 2023-2030 izjašnjavaće se poslanici Skupštine AP Vojvodine.