U okviru projekta planirano više od stotinu manifestacija

Radni sastanak partnera na projektu „Colourful cooperation“, koji se realizuje u okviru prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, održan je 12. decembra 2019. godine u Novom Sadu, u zgradi Pokrajinske vlade.

Na sastanku partnera učestvovali su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Grada Novog Sada, Grada Subotice, Fondacije jedan za drugog – Morahalom i Evroregionalne razvojne agencije za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa.

Na sastanku su predstavlјene dosadašnje realizovane aktivnosti, i dogovorene aktivnosti za narednu, završnu godinu projektne realizacije. Izgradnja mađarskog kulturnog centra na Paliću je okončana, u toku je opremanje, a otvaranje je planirano za početak 2020. godine.

Objekat će služiti za očuvanje kulturnog identiteta graničnog područja, a posle izgradnje objekta, u istom će se organizovati kulturni događaji, međunarodne izložbe, kreativne radionice, književne večeri i pozorišni performansi. Sa Srpskim kulturnim centrom „Kolo“ u Morahalomu, koji je već izgrađen, zajedno će širiti međusobno upoznavanje kulture putem raznih kulturnih programa.

U okviru projekta biće održano 139 kulturnih manifestacija i događaja u kojima će učestvovati mađarski i srpski umetnici i stvaraoci.

Kako je na sastanku rečeno, na sajtu www.visithusrb.com se redovno objavlјuju vesti koje pomažu kako turistima tako i stanovnicima pograničnog područja da se upoznaju sa lokalnim dešavanjima, a zahvalјujući sveobuhvatnim kulturnim i turističkim informacijama biće unapređena kulturna saradnja i turizam u mađarsko–srpskom graničnom području.

Sve navedene aktivnosti realizovane su u okviru strateškog projekta Colourful cooperation (Raznobojna saradnja), koji traje 3 godine, sa ukupnim budžetom 3,7 miliona evra, od čega je donacija Evropske unije 3,1 miliona evra, a finansira se iz Interreg – IPA Programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije.

Osnovni cilј projekta je smanjenje perifernog karaktera pogranične regije i obezbeđivanje protoka informacija putem odgovarajuće lokalne kulturne infrastrukture. Cilј uspostavlјanja kulturnih i turističkih centara u Morahalomu i na Paliću, je da postanu važni regionalni centri kulture koji za potrebe lokalnih i regionalnih aktera sakuplјaju i prosleđuju informacije iz oblasti kulture i privrede.