U Novom Sadu održana radionica povodom realizacije međunarodnog projekta SOLICO

Nakon uspešnih radionica u Podgorici i Sarajevu, danas je i u Novom Sadu održana radionica povodom realizacije međunarodnog projekta SOLICO finansiranog od strane Evropske unije.

Pokrajinsnki sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu jedan je od 11 partnera iz 9 zemalja, na projektu čiji cilj je uključivanje uloga javnih organa vlasti, civilnog društva i volontera za vreme krize, kao i podsticanje međunarodne solidarnosti učenjem iz iskustva pandemije izazvane virusom Kovid 19.

Radionicu su otvorili pomoćnica sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić i savetnik za međunarodne poslove i Evropu u Pokrajinskom ministarstvu Štajerske, Gernot Valter.

Ednerićeva je obraćajući se prisutnima, istakla da je pandemija Kovida 19 izazvala velike posledice i promene u svim sferama društvenog života, ali da je veoma značajno što kroz ovakve projekte imamo priliku da savladamo neke nove lekcije i usvojimo nova znanja i strategije funkcionisanja u kriznim momentima.

„Ono što je veoma važno jeste činjenica da je evropska, nacionalna i lokalna solidarnost svakako označena kao najznačajniji faktor tokom perioda krize, kao i značaj volontiranja i aktivnog učešća u lokalnim društvima u održavanju usluga i podršci najranjivijim grupama društva“ poručila je Enderićeva.

Savetnik za međunarodne poslove i Evropu u Pokrajinskom ministarstvu Štajerske naglasio je da razmenu iskustava kroz međunarodne projekte ovoga tipa možemo da iskoristimo i primenimo na aktuelna krizna dešavanja koja pogađaju Evropu kada su u pitanju energenti ali i kriza izazvana ratom koji se odigrava na evropskom tlu.

Tokom dva tematska bloka bilo je reči o mehanizmima zdravstvenog odgovora na pandemiju virusa Kovid 19 u AP Vojvodini, kao i intersektorskom pristupu u borbi sa pandemijom te značaju volonterizma tokom tarajanja krize na teritoriji AP Vojvodine.

Prisutnima su se obratili brojni stručnjaci iz javnog i civilnog sektora, a zaključak radionice jeste značaj uticaja i nivoa uključenosti javnih institucija, civilinog društva i građana u vreme krize, te razmene informacija, kao i primera odgovarajućih rešenja koja mogu poslužiti za buduće slične situacije.