Treći poziv za podnošenje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

Ministarstvo finansija Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine, objavilo je 3. poziv za podnošenje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeće prioritetne oblasti:

– Podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije (1.000.000 eura);
– Povećanje doprinosa turizma društveno-ekonomskom razvoju programskog područja (2.207.809,95 eura).

Poziv predviđa sufinansiranje u iznosu od 60 do 85% i namenjen je pravnim licima i neprofitnim organizacijama na teritoriji Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Pozivamo sve zainteresovane opštine/gradove, kao i druge potencijalne aplikante na podnošenje predloga projekata u okviru ovog Poziva, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine.

Detalјnije informacije, cmernice za podnosioce prijava, kao i kompletan aplikacioni paket, dostupni su na internet stranici Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina: https://srb-bih.org

Za stručnu podršku u vezi s apliciranjem u okviru ovog poziva, kao i za podršku u ostvarivanju partnerstava na projektu možete se obratiti predstavnicima Fonda „Evropski poslovi“ APV (osobe za kontakt: Gordana Jakovlјević, telefon: 021/3102086, mejl: jakovljevic@vojvodinahouse.eu, Tamara Glišić Krivošija, telefon: 021/3102082, mejl: glisic@vojvodinahouse.eu i Mina Radmilović Pjevac, telefon: 021/3102082, mejl: radmilovic.pjevac@vojvodinahouse.eu ).

Imajući u vidu višestruki značaj realizacije prekograničnih projekata, nadamo se da ćete prepoznati mogućnost da se kroz realizaciju projekata u okviru ovog Poziva doprinese što većoj apsorpciji sredstava iz EU fondova i unapređenju nekih od aspekata života lokalne zajednice.