U Temišvaru održana sednica Skupštine Evroregionalne saradnje DKMT

Pomoćnik sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i loklanu samoupravu Nebojša Drakulić u svojstvu nacionalnog koordinatora DKMT-a za Srbiju, prisustvovao je danas drugoj godišnjoj sednici Skupštine Evroregionalne saradnje Dunav-Tisa-Kriš-Moriš.

Evroregija DKMT osnovana je 21. novembra 1997. godine u Segedinu. Cilј saradnje je, prema namerama osnivača, bio da se razvije i proširi saradnja između lokalnih samouprava iz pograničnih područja Mađarske, Srbije i Rumunije, na planu privrede, obrazovanja, kulture, nauke i sporta, te da podrži uklјučenje regiona u procese evropske integracije.

Članice Evroregije DKMT trenutno su županije Arad, Timiš i Karaš Severin iz Rumunije, Čongrad i Bač Kiškun iz Mađarske i AP Vojvodina iz Srbije.

Na današnjoj sednici kojom je predsedavao predsednik Saveta Županije Timiš, Kalin Dobra, osim  redovnih tačaka dnevnog reda , prezentovani su koncepti projekata „Temišvar 2021- Evrospka prestonica kulture „ kao i  „Novi Sad 2021 – Evrospka prestonica kulture „ koju su izložili predstavnici Fondacije „Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture“. Takođe, važna tema bila je prezentacija projekta „Hungarian-Serbian Strategy of Cultural and Tourism Development in the cross-border region“ koja je realizovana u okviru projekta „Raznobojna saradnja“.

U okviru izveštaja u vezi sa projektnim aktivnostima Evroregionalne razvojne agencije DKMT, prezentovan je projekat „Raznobojna saradnja“, čiji je cilј da unapredi kulturni turizam na prekograničnom području. Ovo predstavlјa izradu kulturne strategije koja obuhvata granično područje Mađarske i Srbije, kreiranje veb-stranice radi objavlјivanja informacija i vesti na mađarskom i srpskom jeziku, otvaranje srpskog kulturnog centra u Morahalomu čiji su radovi u završnoj fazi i mađarskog kulturnog centra na Paliću gde je nedavno postavlјen kamen temelјac.

Takođe prioritet projekta je i uklјučivanje grada Novog Sada (buduće prestonice kulture Evrope) i njegove okoline u kulturni i turistički život mađarsko-srpskog pograničnog područja.

Drakulić je ocenio da realizacija projekata u oblastima koje ostvarajumo u okviru DKMT-a idu uzlaznom putanjom, kao i da fokus treba usmeriti na projekte vezane za ubrzani ekonomski razvoj. On je dodao, da pored nastupa prema evropskim fondovima Evroregion ima kredibilitet i znanja da efikasno podstiče i povezivanje naših kompanija i doprinese njihovoj mnogo intenzivnijoj saradnji.

Diskutovano je i o sporovođenju važnog projekta planiranja železničke pruge Segedin–Subotica–Bačalamaš–Baja, započetog pre više godina zahvalјujući finansijskim sredstvima prekograničnog programa saradnje IPA Mađarska–Srbija. Cilј ove saradnje je završavanje neophodne projektne dokumentacije za razvoj železničke pruge za deonicu Subotica–Čikerija–Bačalmaš–Baja i izmena lokalnih urbanističkih planova pojedinih naselјa na trasi pomenute pruge. Kao projektni partneri, učestvuju Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalne agencije za razvoj –DKMT.

Sednici su prisustvovali predsednici županija članica, konzuli, predstavnici pridruženih gradova, univerzitei i privredne komore.