Subvencije za jačanje 14 lokalnih samouprava Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samopravu na čelu sa sekretarom Ognjenom Bjelićem potpisao je  rešenja o subvencijma u vrednosti od preko 9,6 miliona dinara sa korisnicima koji su pravo na sredstva ostvarili po osnovu Konkursa za sufinansiranje projekta za unapređenje  izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika i Konkursa za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Tom prilikom sekretar Bjelić naveo je, da je od ukupno 9,6 miliona dinara, 8,5 miliona opredeljeno opštinama Irig, Opovo, Sečanj, Žitište, Kula, Bačka Palanka, Žabalj, Novi Bečej i gradu Sremska Mitrovica.

On je naglasio da su bespovratna sredstva izdvojena kako bi se ove lokalne samouprave podstakle u upravljanju sopstvenim razvojem kroz pripremu i implementaciju dokumenata razvojnog planiranja te dokumenata javne politike.

Rezultat toga, kako je Bjelić ocenio biće  usvojeni strateški planovi razvoja, sektorske strategije i izrađeni ili revidirani akcioni planovi u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

„Preostala sredstva u vrednosti od preko jednog miliona, usmerena su opštinama Srbobran Kanjiža, Sombor, Irig i Bač a služiće za realizaciju projekata koji  podstiču razvoj i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta“, pojasnio je Bjelić ističući da ovi projekti doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.