Stipendija za boravak studenata u Berlinu

Nemački Bundestag u saradnji sa tri univerziteta u Berlinu nudi stipendije visoko-kvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama iz zemalja istočne i jugoistočne Evrope. Mladim ljudima iz Srbije pruža se mogućnost da u toku petomesečnog boravka u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2015. godine upoznaju politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Stipendisti će u okviru svoje prakse aktivno učestvovati u radu kancelarije jednog od poslanika Bundestaga i tako se upoznati sa parlamentarnim sistemom i političkim procesom donošenja odluka u Nemačkoj.

Konkurisati mogu diplomirani studenti koji su državljani Republike Srbije, imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su rođeni posle 1. marta 1985. godine.

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na web stranici: www.bundestag.de/ips

Rok za predaju aplikacija je 30. jun 2014. godine.

Za sva pitanja u vezi sa programom u ambasadi SR Nemačke na raspolaganju je gospođa Andrea Bibić-Vasović (ips@bele.diplo.de; 011-3064-318).