Program razvoja AP Vojvodine 2014.-2020.

 

Skupština AP Vojvodine je na sednici održanoj 04. aprila 2014. godine, prihvatila Program razvoja AP Vojvodine 2014 – 2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz tog Programa. Radi se o dokumentu koji predstavlјa osnov za sprovođenje regionalne politike AP Vojvodine, a koji je izradio Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.