Srbima u Srpskoj i Federaciji BiH devet miliona za projekte u osam lokalnih samouprava

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić danas je, zajedno sa direktorom Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Duškom Ćutilom, uručio ugovore vredne devet miliona dinara predstavnicima institucija i organizacija osam lokalnih samouprava u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Sredstva koja opredeljuje Pokrajinska vlada usmerena su za poboljšanje uslova, opstanak i ostanak srpskog stanovništva u tim opštinama. Donacijom od devet miliona dinara obezbediće se oprema za senzornu sobu Udruženja za decu sa poteškoćama u razvoju u Trebinju, fudbalski teren u opštini Foča, terensko vozilo za Dom zdravlja u Nevesinju, rekonstrukcija Društvenog doma u opštini Odžak, nabavka opreme za Vatrogasno društvo u Pelagićevu te obnova i gradnja pomoćnih objekata pravoslavnih crkava u Banjaluci, Doboju kao i manastira Veselinje u Glamoču.

„Pokrajinska vlada nastaviće sa podrškom Srbima van matične zemlje, a u prilog tome govori i uvećanje sredstava kojima raspolaže Fond za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu za čak 80 odsto u odnosu na prethodnu godinu, zahvaljujući čemu se svi projekti veoma efikasno sprovode“, poručio je Sofić. On je najavio da će aktivnosti pomoći srpskom stanovništvu biti proširene i na teritorije Slovenije, Rumunije, Hrvatske, Mađarske, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije.

Direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Duško Ćutilo istakao je da se institucije AP Vojvodine zajednički trude da uspostave sveobuhvatnu saradnju sa Srbima koji žive u zemljama regiona.
„Ovo je samo jedan u nizu projekata kojima želimo pomoći institucijama i organizacijama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH“, kazao je Ćutilo.

Dodeli ugovora prisustvovao je i generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac.