Potpisana dokumenta o saradnji

Austrija

 • ZAJEDNIČKA IZJAVA o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Pokrajine Štajerske (Republika Austrija), zaključene 08.06.2022. godine u Novom Sadu;
  Preuzmite dokumenat

 

Belorusija

BiH

 • Protokol o saradnji AP VOJVODINE I REPUBLIKE SRPSKE, 22.septembar 2017. godine;
  Preuzmite dokumenat
 • Aneks I Protokola o saradnji između APV i RS, 22.septembar 2017. godine
  Preuzmite dokumenat
 • A N E K S II Protokola o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske, od 22.09.2017. godine sa Aneksom I od 22.09.2017. godine, potpisan u Novom Sadu 6.6.2019. godine
  Preuzmite dokumenat
 • SPORAZUM O SARADNјI O ZAJEDNIČKIM NASTUPIMA NA SAJAMSKIM MANIFESTACIJAMA, 24.10.2019. godine
  Preuzmite dokument
 • Tuzlanski kanton (Protokol o saradnji), 21. januar 2014. godine;
  Preuzmite dokument
 • Zeničko-dobojski kanton (Protokol o saradnji), 17. maja 2005. godine;
  Preuzmite dokument

Egipat

 • PISMO O NAMERAMA O USPOSTAVLjANjU I RAZVIJANjU PRIJATELjSKIH ODNOSA I SARADNjE IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) I GUVERNATA ALEKSANDRIJE (ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT), zaključeno u Aleksandriji 23.05.2021. godine
  Preuzmite dokument

Italija

 • MEMORANDUM O SARADNјI IZMEĐU REGIJE LOMBARDIJA (REPUBLIKA ITALIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ( REPUBLIKA SRBIJA ), zaklјučen u Novom Sadu, 24.11.2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Protokol o saradnji između Autonomne Pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regiona Umbrija ( Republika Italija), 19. jul 2014.
  Preuzmite dokument
 • Autonomna Regija Friuli Venecija Đulija (Sporazum o saradnji), 13. mart 2012. godine;
  Preuzmite dokument
 • Autonomna Regija Friuli Venecija Đulija (Protokol o saradnji), potpisan 17. aprila 2003. godine u Trstu, inoviran tokom prve polovine 2007. godine;
  Preuzmite dokument

Kina

 • Sporazum o institucionalnoj saradnji između Autonomne Pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Fuđien (Narodna Republika Kina), zaključen 19. juna 2020. godine u Novom sadu i Fudžou.
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o prijateljskim odnosima između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Hebej (Narodna Republika Kina), 15. oktobar 2020. godine;
  Preuzmite dokument
 • Pismo o namerama o uspostavlјanju i razvijanju prijatelјskih odnosa i saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provicnije Hebej (Narodna Republika Kina), 05.07.2019. godine u Novom Sadu
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o uspostavlјanju i razvijanju prijatelјskih odnosa i saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Hajnan (Narodna Republika Kina), potpisan u gradu Boao, NR Kina, 29.03.2019. godine
  Preuzmite dokument
 • Pismo o namerama o uspostavlјanju prijatelјskih odnosa između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i provincije Fuđijen (Narodna Republika Kina), potpisan 24.12.2018.godine u Novom Sadu
  Preuzmite dokument
 • Memorandum o razumevanju o jačanju saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajine Hajnan, potpisan u Novom Sadu, 23.10.2018. godine.
  Preuzmite dokument
 • Provincije Hajnan (Pismo o namerama o uspostavlјanju saradnje), 24. oktobar 2016.;
  Preuzmite dokument
 • Provincija Guangdong (Sporazum o uspostavlјanju prijatelјskih odnosa), 27. novembar 2012. godine;
  Preuzmite dokument
 • Pokrajina Henan (Pismo o namerama o uspostavlјanju saradnje), 21. mart 2011.;
  Preuzmite dokument
 • Provincija Guangdong (Memorandum o razumevanju), 20. oktobar 2011. godine;
  Preuzmite dokument
 • Provincija Hunan (Okvirni sporazum), 30. novembar 1996. godine;
  Preuzmite dokument
 • Protokolarna zabeleška o uspostavlјanju prijatelјskih odnosa između Socijalističke Autonomne pokrajine Vojvodine (SFRJ) i Provincije Ji Lin (NR Kina), 15. oktobar 1986. godine;
  Preuzmite dokument

Mađarska

 • Ugovor o osnivanju mađarsko-vojvođanskog Saveta za ekonomski razvoj u regionu, 14. maj 2007. godine;
  Preuzmite dokument

Nemačka

 • Zajednička izjava o namerama o uspostavlјanju saradnje između Pokrajinske vlade – Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinske vlade Pokrajine Hesen, 26.11.2019.
  Preuzmite dokument
 • Zajednička izjava o namerama o saradnji između Veća Distrikta Štutgart i Pokrajinske vlade – Autonomne pokrajine Vojvodine, 01.08.2019. u Novom Sadu
  Preuzmite dokument

Polјska

Rumunija

 • DEKLARACIJA O NAMERAMA O USPOSTAVLjANјU SARADNјE I RAZVOJA PRIJATELjSKIH ODNOSA IZMEĐU ŽUPANIJE TIMIŠ (RUMUNIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA), 28.07.2019 godine u Temišvaru
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o saradnji između Županije Arad ( Rumunija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija), 24.11.2018. godine
  Preuzmite dokument
 • Županija Karaš-Severin (Sporazum o saradnji), maj 2004. godine;
  Preuzmite dokument

Rusija

 • Memorandum o namerama o saradnji između Nižegorodske ovlasti (Ruska Federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republike Srbija), 28.11.2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Vlada Arhangelјske oblasti (Sporazum o trgovinsko-ekonomskoj, naučno tehnološkoj, socijalnoj i humanitarnoj saradnji), maj 2018. godine;
  Preuzmite dokument
  Protokol na osnovu Sporazuma između Vlade Arhangelјske oblasti (Ruska Federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) o trgovinsko-ekonomskoj, naučnotehnološkoj i društveno-humanističkoj saradnji, sa Planom aktivnosti za realizaciju Sporazuma za 2019-2021. godinu, zaklјučenim u Arhangelsku 08.05.2019. godine.
  Preuzmite Protokol o saradnji Preuzmite Plan aktivnosti

Slovačka

 • Bratislavski samoupravni region (Sporazum o saradnji), 28. septembar 2011. godine;
  Preuzmite dokument
 • Trnavski samoupravni region (Anex br. 1 Sporazuma o saradnji), novembar 2006. godine;
  Preuzmite dokument
 • Trnavski samoupravni region (Sporazum o saradnji), april 2004. godine;
  Preuzmite dokument

Ukrajina

 • Sporazum o saradnji između Zakarpatske državne administracije (Ukrajina) i Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, 30. oktobar 2013.
  Preuzmite dokument
 • Kijevska oblast (Sporazum o saradnji), februar 2006. godine;
  Preuzmite dokument

Francuska

 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O NAMERAMA O SARADNјI IZMEĐU DEPARTMANA VAL DOAZ (REPUBLIKA FRANCUSKA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA), zaklјučena u Novom Sadu, 24.11.2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Region Bretanja (Memorandum o razumevanju),19. decembar 2011. godine;
  Preuzmite dokument

Hrvatska

Češka

Ostala potpisana dokumenta

 • Memorandum o razumevanju kulturnog konzorcijuma Aktivarijum-u okviru Evroregiona DKMT,potpisan u Aradu, 18.05.2018. godine
  Preuzmite dokument
 • Finalna Deklaracija, 4 Motora Evrope 2013, Novi Sad
  Preuzmite dokument
 • Zajednička izjava regija članica „4 Motora Evrope” i AP Vojvodine, Novi Sad 2013
  Preuzmite dokument
 • Ministarstvo nacionalne ekonomije Republike Mađarske (Memorandum o razumevanju), 04. mart 2011. godine;
  Preuzmite dokument
 • Evropski centar za sindikalnu edukaciju i razvoj demokratskog društva (Protokol o saradnji), 22. januar 2010. godine;
  Preuzmite dokument
 • DKMT – Ugovor o osnivanju Javnog društva DKMT i inovirani Protokol o regionalnoj saradnji Dunav-Kriš-Moriš-Tisa, 24. maja 2003. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o osnivanju Dunavskog biroa, septembar 2003. godine;
  Preuzmite dokument
 • PISMO O NAMERAMA O PRISTUPANJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SAVEZU ALPE–JADRAN, Grac, 06.10.2022. godine
  Preuzmite dokument