Sofić učestvovao na 50. godišnjoj konferenciji Asocijacije evropskih graničnih regija

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić učestvovao je danas putem video-linka na 50. godišnjoj konferenciji Asocijacije graničnih regija (AERB). Asocijacija okuplja više od stotinu regija članica unutar i izvan Evrope, a tema ovogodišnjeg skupa koji se održava u holandskom gradu Arnhemu jeste „Evropski zeleni odgovor“.

„Srbija je prva zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja je izradila Mapu puta za cirkularnu ekonomiju, čiji je cilj da podstakne celo društvo na korenite promene u odnosu prema ograničenim resursima“, kazao je Sofić otvarajući panel-diskusiju ističući neophodnost primene cirkularnih poslovnih modela i motivisanja industrije za kreiranje novih radnih mesta, kao i inovativnih održivih rešenja za tržišta.

„Dobar deo novih projekata, koji su vredni 17 milijardi evra, od čega je više od deset milijardi za obnovljive izvore energije, gradiće se u Vojvodini“, podsetio je Sofić i naglasio da je Zelena agenda u novoj prespektivi 2021–2027. uvrštena u sve programe prekogranične saradnje koji su u planu.

Resorni sekretar je naveo da AP Vojvodina sledi nacionalnu Mapu puta, koju je Vlada Republike Srbije usvojila u maju 2020. godine.

„U skladu sa tom merom, u sektoru malih i srednjih privrednih subjekata u 45 jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini, postoji obaveza da oni svoje poslovanje usklade sa strateškim ciljem Republike Srbije, da naša ekonomija do 2040. godine postane niskougljenična i resursno veoma efikasna“, poručio je Sofić.

Tokom panel-diskusije resorni sekretar istakao je važnost preporuka Evropske komisije da u pregovaračkom procesu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji u narednom periodu bude otvoren i klaster 4, koji podrazumeva i Zelenu agendu, koja će omogućiti da Srbija i ceo region postanu klimatski neutralan i ekološki odgovoran prostor.

Sofić je zaključio da smo na sigurnom putu da to i ostvarimo, ali da je Srbiji i svim zemljama koje još nisu dostigle dovoljan nivo ekonomskog razvoja potrebna velika podrška Evropske unije da u svakodnevnom životu ostvare ciljeve iz Zelene i Digitalne agende i da postepeno zamenjuju fosilna goriva obnovljivim izvorima energije, jer su tradicionalni izvori još uvek dominantan činilac u funkcionisanju privrede.

Domaćin ovogodišnje konferencije koja se održava na više lokacija u trajanju od 20. do 22. oktobra je pokrajina Gelderland.

Onlajn uključenju prisustvovala je pomoćnica sekretara Vidosava Enderić.