Sofić: Sinergija svih nivoa vlasti preduslov za adekvatan ravnomerni regionalni razvoj

Danas je u Vrdniku, u organizaciji konzorcijuma pet akreditovanih regionalnih razvojnih agencija održan prvi Forum o regionalnom razvoju na području AP Vojvodine. Događaj je okupio preko 100 predstavnika relevantnih činioca regionalnog razvoja čija je uloga da pruže podršku dugoročnom i sveobuhvatnom ravnomernom razvoju regiona u Republici Srbiji.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić istakao je da je današnji događaj rezultat sublimacije svih aktivnosti koje se od 2016. godine do danas sprovode sa, kako je rekao, prioritetnim ciljem ove pokrajinske administracije – ubrzanim ekonomskim razvojem.

” U tom procesu, bilo je od izuzetnog značaja delovati sa svih nivoa vlasti, kako bi stvorili lokalni i regionalni ambijent koji može da omogući napredak svakog pojedinca, a važna uloga  pripada upravo regionalnim razvojnim agencijma. Stoga smo, pored brojnih konkursnih linija koje sprovodimo, uveli  i meru za podršku regionalnim razvojnim agencijama i na taj način sa ciljem jačanja institucionalnih okvira na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike, u poslednje dve godine opredelili pet miliona dinara”, poručio je Sofić.

Resorni sekretar osvrnuo se i na teme Foruma među kojima su zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i institucionalna podrška regionalnom razvoju, istakavši da su umnogome naslonjene na okosnicu „Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030“, strateškog dokumenta koji će trasirati put Vojvodine u narednih osam godina.

“ To je jasan pokazatelj sinergije svih nas koji smo ujedinjeni oko istog cilja, a to je da AP Vojvodinu održimo prosperitetnom i perspektivnom regijom”,  kazao je Sofić podvukavši da Vojvodina već sada parira svetski razvijenim evropskim regijama, te da je već dugo mesto koje privlači sve snažnije privredne investitore a ujedno i vrlo poželjno mesto za život običnog građanina.

Ministar za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek koji je govorio i na panelu “Mogućnosti saradnje sa partnerskim organizacijama kroz kreiranje i implementaciju zajedničkih planova i programa”,  naglasio je da regionalni razvoj čini preduslov za ekonomski ali i razvoj društva u celini, što je neophodno za sam opstanak pojednih delova naše zemlje. “Danas znamo da bez ravnomernog regionalnog razvoja svih područja nema razvoja u celini, odnosno da velike regionalne disproporcije utiču na razvoj cele države”, poručio je Đerlek i najavio nove mere koje će kako je rekao, biti usmerene na izradu strateških dokumenata  koji će umanjiti razlike u razvoju pojedinih delova zemlje.

Prema rečima menadžera projekta Razvojne agencije Banat, Radomira Topalova, konzorcijum   pet Razvojnih agencija pokrenuo je ovaj projekat u nameri da podstaknu i motivišu dodatne aktivnosti koje doprinose regionalnom razvoju, a neke od njih postoje već dve decenije na području Republike Srbije,  i kao takve čine kredibilne partnere kako javnom tako i privatnom sektoru da aktualizuju značaj regionalnog razvoja.

Forum je održan u organizaciji Regionalne razvojne agencije Bačka, Regionalne razvojne agencije Srem, Regionalne razvojne agencije Panonreg, Regionalne razvojne agencije Južni Banat i Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj, a pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.