Sofić na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Danas je u Privrednoj komori Vojvodine održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati Poglavlje 22 u procesu evrointegracija Republike Srbije.

Događaj je okupio najviše pokrajinske zvaničnike i predstavnike organizacija civilnog društva i akademske zajednice u cilju konstruktivnog dijaloga i sagledavanja prepreka u bržem napretku Srbije na putu evropskih integracija, posebno kada je u pitanju efikasnost aktuelnih politika i instrumenata regionalnog razvoja, monitoring i evaluacija efekata tih instrumenata, unapređenje institucionalnog kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou, kreiranje post-kovid politike regionalnog razvoja i jačanje apsorpcione moći za korišćenje sredstava iz fondova EU.

Obraćajući se prisutnima, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić podsetio je na to da je Pokrajinska vlada pokrenula proces izrade Plana razvoja AP Vojvodine za period 2022–2030, kojim će biti obuhvaćene oblasti društvenog razvoja, zaštite životne sredine, ekonomskog razvoja i infrastrukture.

„Danas su globalne turbulencije izazvane pandemijom prouzrokovale nepredvidivost budućnosti u socio-ekonomskom smislu. Iz tog razloga još je važnije utvrditi kako će se nacionalne politike prilagoditi izazovima sa kojima će se suočiti regioni i koji će biti odgovor na te izazove“, poručio je Sofić istakavši važnost planskog pristupa razvoju u ekonomiji, privredi i svim drugim oblastima društvenog života.

Sofić se osvrnuo na nadležnosti u okviru resornog sekretarijata i naveo da će u ovom procesu Sekretarijat lokalnim samoupravama pružati konkretnu podršku u vidu bespovratnih sredstava, ali i u fazi sprovođenja plana razvoja i upravljanja javnim politikama na lokalnom području.

„Od suštinske je važnosti i prekogranična saradnja i privlačenje investicija preko IPA i drugih fondova koji nam stoje na raspolaganju. Na taj način radimo na zajedničkom rešavanju problema i što većem iskorišćavanju pograničnih potencijala. Saradnja se, pre svega, ostvaruje sa županijama koja se graniče sa AP Vojvodinom, u Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“, podsetio je resorni sekretar i naglasio da je podrška prekograničnoj saradnji jedan od preduslova kako bi se područja učinila otpornijim na zajedničke izazove.

Koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović istakla je da tema regionalnog razvoja treba da bude prioritet vlade, kako republičke tako i pokrajinske, kao i da je Poglavlje 22 u procesu evrointegracija usmereno na aktivnu komunikaciju sa građanima.

Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji Jelena Minić podsetila je na to da iskustva sa institucijama Evropske unije treba da omoguće mnogo šire angažovanje lokalnih samouprava i regionalnih centara u svim domenima decentralizovanog razvoja, što omogućava da se ubrzaju neophodne reforme i umanje znatne razlike koje postoje u teritorijalnom razvoju Srbije.

Sastanku Radne grupe prisutvovali su i prof. dr Milica Uvalić sa Departmana političkih nauka Univerziteta u Peruđi, savetnik direktora Republičkog zavoda za statistiku prof. dr Edvard Jakopin, saradnik u Institutu za teritorijalnu ekonomsku podršku Dragiša Mijović, koordinator Radne grupe za regionalni razvoj i koordinaciju strukturnih instrumenata dr Valentina Ivanić i pomoćnica pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić.