Sofić: Jedinstvo predstavnika srpskih institucija i organizacija iz regiona – rezultat podrške Srbije

„Jedinstvo predstavnika srpskih institucija i organizacija iz regiona rezultat je stabilne i jake Srbije, koja je prepoznala značaj zajedništva i konačno počela da se bavi pitanjima Srba u regionu“, kazao je pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić na otvaranju 13. Konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona održane u Matici srpskoj.

Sofić je dodao da svoj dopronos u tome ima i Pokrajinska vlada, koja preko Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu pruža snažnu podršku srpskom narodu u okruženju.

„Pokrajinska vlada je pre nekoliko dana izdvojila 12 miliona dinara za kupovinu kuće u Beranama, koja će, kao Srpska kuća, biti tačka okupljanja svih srpskih organizacija iz te opštine“, kazao je Sofić.

On je najavio da će Pokrajinska vlada, zajedno da Vladom Republike Srpske, finansirati izgradnju dve proizvodne hale u Milićima, u Republici Srpskoj.

„Zajednički ćemo uložiti 500.000 evra u realizaciju projekta koji će omogućiti da u taj kraj dođu investitori, koji će otvoriti nova radna mesta, i time obezbediti bolji život građanima kako u opštini Milići, tako i u okolnim mestima u Podrinju“, rekao je Sofić.

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon kazao je da je Uprva tokom prošle godine sa 44 miliona dinara podržala brojne projekte u oblastima ekonomije, kulture i jezika, koje su realizovale organizacije Srba iz regiona.

Akcenat je bio i na aktivnostima u oblasti zaštite manjinskih prava srpskog naroda, s ciljem njihovog efikasnijeg ostvarivanja garantovanog zakonom, kao i na besplatnoj pravnoj pomoći u zaštiti imovinskih prava srpskog stanovništa na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regonu Duško Ćutilo rekao je da je Fond prošle godine sa znatno većim budžetom nego ranije podržao rad i različite projekte organizacija i institucija Srba u regionu.

On je naveo i da je obezbeđeno 1,5 miliona dinara za izdavaštvo na srpskom jeziku u zemljama regiona koje su članice Konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona.

Poslanik u Narodnoj skupštini Srbije i predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Milimir Vujadinović istakao je da je u proteklih nekoliko godina koncepcija odnosa prema našem narodu u regionu znatno promenjena. On je rekao da su rezultati nespornog političkog, ekonomskog i privrednog uspeha Srbije preneti i na srpski narod u regionu. Vujadinović je posebno naglasio činjenicu da su po prvi put u budžetu Srbije planirana sredstva za infrastrukturne projekte koji prelaze granicu države, te da su među njima aerodrom u Trebinju i izgradnja hidroenergetskih potencijala na Drini, a pomagane su i opštine u Srpskoj, Federaciji BiH, Crnoj Gori i Sloveniji.

U radu konferencije učestvovali su predstavnici organizacija iz Srbije, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srpske, Makedonije, Albanije i Crne Gore, koji su razgovarali o položaju srpskog naroda u regionu i zajedničkim aktivnostima na poboljšanju njegovog statusa.