Sofić i Simurdić sa predstavnicima opština AP Vojvodine

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić i direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić sastali su se danas u Novom Sadu sa predstavnicima opština Alibunar, Sečanj, Opovo i Kovačica sa kojima su razgovarali o mogućnostima i planu razvoja lokalnih samouprava za predstojeći period.

Sofić i Simurdić su se saglasili da, s obzirom na to, da je u toku definisanje novog višegodišnjeg finansijskog okvira, sada pravi momenat za mapiranje prioriteta, stanja i potencijala u svih 45 lokalnih samouprava, kako bi se u narednom periodu što efikasnije iskoristila sva sredstva koja su na raspolaganju a tiču se eksternih izvora finansiranja.

U fokusu će, kako je tokom sastanka naglašeno, biti oblasti zaštite životne sredine, zdravstva, zatim privreda sa akcentom na agrarni sektor i proizvodnju hrane, kultura te nauka i obrazovanje.

Planirano mapiranje resursa i potencijala opština, biće sprovedeno uz formiranje sektorskih grupa zaduženih za precizno formulisanje prioriteta u skladu sa karakteristikama i oblastima delovanja opština.

Timovi od dvanaest članova biće fizički prisutni u opštinama kako bi dobili jasne uvide o mogućnostima i potrebama pojedinačnih lokalnih samouprava a paralelno sa tim radiće se na jačanju kapaciteta ljudskih resursa.

Na sastanku je zaključeno da je, osim definisanja potreba, mogućnosti i potencijala od izuzetnog značaja i jasna komunikacija između lokalnih samouprava i pokrajinskih institucija radi što efikasnije realizacije projekata.

Resorni sekretar Sofić tom prilikom je apelovao na pravovremeno pripremanje i apliciranje predstavnika opština na Konkursima za izradu projektno-tehničke dokumnetacije i sufinansiranje planova razvoja, jer oni predstavljaju odskočnu dasku i pripremu za dalje delovanje lokalnih samouprava u povlačenju sredstava iz evropskih fondova.

Sastanku je prisustvovala i pomoćnica pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić.