Skupštinska saradnja između AP Vojvodine i Republike Srpske sve intenzivnija

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić prisustvovao je danas konferenciji koju su putem video-linka održali predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine AP Vojvodine.

Tokom konfrencije je usvojen program rada za 2021. godinu te su predložene dalje aktivnosti u vezi sa saradnjom dveju skupština, a odnose se pre svega na susrete delegacija Skupštine AP Vojvodine i Skupštine Republike Srpske radi unapređenja rada Službe protokola i razmene iskustava dobrih primera prakse planirane za april ove godine.

Sekretar Sofić ocenio je tom prilkom da se i pored otežanih uslova izazvanih pandemijom virusa kovid 19 parlamentarna saradnja između AP Vojvodine i Republike Srpske odvija nesmetano te da u narednom periodu može da se očekuje njeno intenziviranje na svim institucionalnim nivoima.

“Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao deo sistema izvršne vlasti, prepoznao je značaj saradnje sa Republikom Srpskom i kontinuirano daje svoj doprinos kada su u pitanju oblasti povezivanja privrednih subjekata, regionalne saradnje između lokalnih samouprava kao i zajedničkog delovanja u projektima prekogranične saradnje”, istakao je Sofić.

Takođe, učesnici konferencije saglasili su se u vezi s planovima za održavanje radnih sastanka sa članovima Predsedništva Poslaničke grupe prijateljstva i saradnje sa Narodnom skupštinom Republike Srpske i delegacijom Skupštine AP Vojvodine planiranih za maj/juni 2021. godine ukoliko sitacija sa panedmijom to bude dozvoljavala.

Video-konferenciji prisustvovali su i generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac, predsednik Poslaničke grupe prijeteljstva i saradnje sa Narodnom skupštinom Republike Srpske Aleksandar Zirojević, član Predsedništva Poslaničke grupe prijateljstva Boris Novaković, generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin, zamenik predsednika Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica, kao i poslanice Dušica Šolaja i Andrea Dorić.