Bjelić: Potrebno je veliko zalaganje za nesmetan razvoj lokalnih samouprava

ПPokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić rekao je danas na seminaru „U susret primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave“, da će primena novog zakona u mnogome uticati na racionalno upravljenje ljudskim resursima, što je i suština ovog zakona.

– Smanjenje broja zaposlenih nas svakako očekuje, a racionalizacija je definisana koracima koje propisuje zakon. Racionalizacija će se zasnivati na kvalitetnoj analizi svih kadrova, njihovih specifičnih znanja i veština. Analizom stanja došlo se do zaključka da lokalne samouprave ne raspolažu uvek sa kadrovima koji su dovoljno obučeni, prvenstveno u resoru za koji sam ja zadužen, a to je regionalni razvoj i priprema i realizacija projekata iz evropskih fondova. Zbog toga ćemo zahtevati da se ispune određeni uslovi i kriterijumi koji će biti izuzetno visoki – istakao je sekretar Bjelić.

Po njegovim rečima, skoro 70 odsto državne regulative se implementira na lokalnom nivou, a osnovna ćelija razvoja jeste jedinica lokalne samouprave, te je na nama da obezbedimo uslove za njen razvoj. Pokrajinski sekretar Bjelić je dodao, da će više pažnje biti posvećeno usavršavanju zaposlenih i na taj način će se adaptirati naši gradovi i opštine prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi.управама.

– Resorni sekretarijat će se zalagati da svaka lokalna samouprava, pored toga što ima karakter bazične administrativne jedinice i servisa građana, bude i specifična projektna organizacija koju će odlikovati efikasni projektni timovi, koji mogu da realizuju sve projekte vezane za ekonomski rast i razvoj, i privlačenje domaćih i stranih investicija, što će doprineti nesmetanom razvoju lokalnih samouprava – naglasio je sekretar Bjelić.

Učesnicima se obratila i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Ugovički, koja je naglasila da se ovim zakonom uvodi profesionalizacija i depolitizacija, i to se mora uraditi kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i drugim instrumentima.

– Zbog toga je važno da se dobro pripremimo za primenu ovog zakona, i uverena sam da nam je pored decentralizacije, potreban i operativniji sistem, jer raspodela nadležnosti treba da bude propraćena određenom odgovornošću, i kvalitetnim instrumentima, među kojima su i finansijska sredstva. Ta sredstva treba da reguliše novi Zakon o finansiranju lokalnih samouprava, koji bi trebao da omogući bolji transfer ukupnih sredstava na lokalni nivo, a za to je namenjeno oko 8 milijardi dinara – rekla je ministarka Udovički.

Učesnicima su se obratili državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić i generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave je usvojen u martu ove godine, a počeće da se primenjuje od decembra i uvodi značajne promene u funkcionisanje i organizaciju lokalne samouprave. Zakon treba da uspostavi okvir za razvoj lokalnog službeničkog sistema po ugledu na organe državne uprave, kao i sistem za kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih.

Seminar je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Savetom Evrope, a ovakav seminar će biti održan i u Subotici 27. jula. Seminar ima za cilj da predsednicima gradova i opština, kao i ključnim donosiocima odluka u lokalnim samoupravama pruži informacije o novom pravnom okviru, kao i o obavezama lokalnih samouprava u implementaciji ovog Zakona i uspostavljanje novog sistema za upravljanje ljudskim resursima u lokalnim upravama.