Sekretarijat partner na projektu „Razvoj poslovnog okruženja obrazovanjem radne snage u skladu sa potrebama tržišta“

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, učestvuje sa Učilištem „Studium“ iz Vukovara, kao partner na projektu „Razvoj poslovnog okruženja obrazovanjem radne snage u skladu sa potrebama tržišta“ (Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs/COMMON), dok je vodeći partner na projektu VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

Projekat „COMMON“ je sufinansiran u okviru „INTERREG“ IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020, a vrednost projekta je 603.660,93 evra, od čega je Evropska unija donirala 513.111,78 evra. Projekat koji je počeo 1. maja 2019. godine, trajaće do 30. aprila 2021. godine.

Cilј projekta je jačanje konkurentnost i doprinos razvoju poslovnog okruženja u programskoj oblasti, jer u Srbiji, kao i u Hrvatskoj, postoji problem emigracije mladih što dovodi do smanjenja razvojnog potencijala regiona. Veliki broj nezaposlenih dokazuje da tržište rada danas zahteva određene veštine i znanja koje nezaposlena lica nemaju.

Da bi se ovi problemi rešili, potrebno je sprovesti opsežne analize tržišta kako bi se razumele stvarne potrebe privrede i tržišta. Klјučna cilјna grupa projekta su trajno nezaposlena lica, kao i mlade nezaposlene osobe koje svojim stečenim kompetencijama ne zadovolјavaju tržišne uslove.

Stoga je cilј projekta da se navedenim grupama omogući unapređenje znanja i veština kroz zajednički razvoj programa obuke, metodologije, mreža za podršku zapošlјavanja, prekograničnih partnerstava, stvaranje novog nastavnog plana i programa za zanimanja koje traži lokalno tržište rada.

Rezultat projekta je prekogranična mreža između zainteresovanih strana kako bi se smanjili identifikovani nedostaci u veštinama na tržištu rada.