Sekretar Sofić govorio na tribini „Srbija posle pandemije“

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i loklanu samoupravu Aleksandar Sofić govorio je danas na onlajn tribini „Srbija posle pandemije“ koju organizuje Centar za društvenu stabilnost.

Sofić je tokom panel diskusije u kojoj su učestvovali diplomirana pravnica Maja Grbić i šef kabineta gradonačelnika Subotice Sava Stambolić, istakao da su mere podrške usmerene ka građanima ali i ka privredi i ukupnoj održivosti zemlje tokom krize donele i više nego dobre rezultate uzimajući u obzir parametre poput BDP-a, zaduženje zemlje, investicije koje su u toku i broj nezaposlenih lica.

Resorni sekretar je naglasio, da sa ove vremenske distance možemo zaključiti da smo održali stabilnost u svim oblastima te da je za to zaslužna dobra i strateška politika Republike Srbije naroičito kada je u pitanju fiskalna konsolidacija i reforma koja je počela još 2014. godine.

„U tom smeru potrebno je kretati se na svim nivoima vlasti i zato bih podsetio da smo u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine otpočeli proces donošenja novog Plana razvoja AP Vojvodine za period 2022 -2030. Ceo proces je vrlo transparentan i u toku su javne konsultacije na nacrt pregleda i analize stanja kao polazne osnove za izradu Nacrta plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030“, poručio je Sofić i apelovao na sve predstavnike udruženja i drugih organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, predstavnike ekonomsko-socijalnih partnera, kao i predstavnike privrednih subjekata da se uključe sa predlozima.

Takođe, kada su u pitanju lokalne samouprave AP Vojvodine, Sofić je istakao da je u vreme prvog talasa pandemije sproveden monitoring ugovora iz Budžetskog fonda koji je namenjen sprovođenju mera razvojne politike AP Vojvodine.

„Prepoznali smo potrebu da nastavimo sa podrškom privrednih aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine te stoga nastavljamo sa konkursnom merom sufinansiranja nabavke opreme za zdrava preduzeća koja imaju dobre poslovne bilanse i tim povodom nedavno su potpisani ugovori sa 49 preduzeća, a jednako važna stavka su infrastrukturni i komunalni projekti “, rekao je Sofić i najavio da će u pripremi budžeta za 2022. godinu akcenat biti na razvoju idustrijskih zona što će biti najveća stavka u finansijskom planu skeretarijata, čime će se završavati sve industrijske zone AP Vojvodine kako bi bile spremne za potencijalne investitore.