Sekretar Aleksandar Sofić sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Srbije u Demokratskoj Republici Kongo

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić, primio je danas u Pokrajinskoj vladi novoimenovanog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Republici Kongo Miroljuba Jevtića.

Tokom susreta je ocenjeno da Demokartska Republika Kongo i Republika Srbija imaju dobre bilateralne odnose imajuću u vidu podršku DR Konga u teritorijalnom integritetu Republike Srbije, kao i da postoji prostor za intenziviranje privredne i ekonomske saradnje te ostavrivanju boljeg spoljnotrgovinskog bilansa.

Sagovornici su se saglasili da osim privredne, naučno-tehničke i kulturne saradnje, oblast poljoprivrede i agrarnog sektora nudi najveće potencijale, u vidu povezivanja instituta „NS seme“ i Bioens sa potencijalno odgovarajućim regionima DR Konga, radi mogućeg otvarivanja izvoza poljoprivrednih dobara iz AP Vojvodine.

Sastanku je prisustvovala i pomoćnica sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić.