Sekretar Aleksandar Sofić sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Srbije u Republici Argentini

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić, primio je danas u Pokrajinskoj vladi novoimenovanog ambasadora Republike Srbije u Republici Argentini, Zorana Vujića.

Tokom susreta je ocenjeno da Republika Srbija i Republika Argentina imaju dobre bilateralne odnose imajući u vidu da se Republika Argentina zalaže za poštovanje međunarodnog prava i očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije, kao i da postoji prostor za intenziviranje privredne saradnje i mogućnost za poboljšanje trgovinske razmene između dveju zemalja.

Sagovornici su se saglasili da oblasti kulture, obrazovanja, naučno-tehnološke i prehrambene industrije nude najveće potencijale za saradnju u vidu povezivanja univerzitetskih centara, razmene kulturnih poslenika, studenata kao i iskustava u oblasti inovativnih tehnologija u oblasti poljoprivrede i naučnih instituta koje pokrajina Vojvodina nudi.

Razgovarano je i o mapiranju regija Republike Argentine i mogućnosti produbljivanja i konkretizovanja saradnje kroz potpisivanje Sporazuma o saradnji sa potencijalno odgovarajućim pokrajinama.

Sastanku je prisustvovala i pomoćnica sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić.