PKV u Briselu: Sastanci sa privrednim udruženjima i Evropskom komisijom

Delegacija Privredne komore Vojvodine, predvođena generalnim sekretarom Jovanom Vujičićem, boravila je u dvodnevnoj radnoj poseti Briselu, u četvrtak 7. i petak 8. juna 2018. Prvog dana posete, delegacija se u predstavništvu italijanske regije Lombardija susrela sa predstavnikom asocijasije privrednih komora Ludovikom Monforteom, gde je razgovarano o mogućnostima saradnje, te zajedničkim nastupima u okviru EU projekata. Takođe, jedna od tema bila je i mogućnost priklјučivanja AP Vojvodine mreži “Regal”, koja okuplјa autohtone proizvođače hrane, gde bi PKV bila jedan od nosilaca aktivnosti sa naše strane.

Predstavnici Hrvatske privredne komore su na sastanku koji je održan u prostorijama Kancelarije APV u Briselu podelili svoja dosadašnja iskustva i aktivnosti u pred pristupnom periodu, posebno u kontekstu intenziviranja privrednih aktivnosti kroz proces evropskih integracija. Predstavnici obe privredne komore su sa zadovolјstvom konstatovali veliki procenat uspešnosti međusobne saradnje i iskorišćenosti sredstava iz prekograničnih fondova.

Delegacija PKV je takođe boravila i na konferenciji belgijskih izvoznika, koja je organizovana od strane grada Brisela, gde je razgovarano o potencijalnim ekonomskim misijama, kroz koje bi PKV omogućila svojim članovima da posete različite privrednike u Belgiji, kako bi se stvorili uslovi za potencijalnu saradnju. Ekonomski predstavnik Ambasade Kralјevine Belgije u Beogradu je ovom prilikom pozdravio delegaciju PKV. Na poslednjem sastanku prvog dana posete, organizovan je susret sa predstavnikom Unije flamanskih preduzetnika, Koenom de Riderom, tokom kojeg su predstavlјene konkretne mogućnosti povećanja robne razmene između dve regije, AP Vojvodine i Flandrije.

Drugi dan posete iskorišćen je za sastanke sa predstavnicima Evropske komisije, tačnije generalnog direktorata za proširenje (DG NEAR) i gen. direktorata zaduženog za preduzetnike i mala i srednja preduzeća (DG GROW). Evropski predstavnici upoznati su sa privrednim okruženjem u APV i aktuelnim temama, posebno u cilјu pružanja informacija Evropskoj komisiji radi izveštavanja o napretku. Takođe, u okviru DG GROW predstavlјeni su razvojni projekti PKV gde su predstavnici Evropske komisije upoznali predstavnike PKV sa trenutno raspoloživim instrumentima, razgovarano je i o dalјem razvoju programa H2020 i Kosme u okviru predloženog Višegodišnjeg finansijskog okvira u periodu 2021-2027.

Kancelarija APV u Briselu ističe da je ova poseta pokazatelј mogućnosti prviredne saradnje sa subjektima baziranim u Briselu, te poziva i druge aktere iz APV da pronađu svoj interes u ovakvim tematskim posetama u cilјu ostvarivanja dodatnih mogućnosti.