Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja za 2019

Na osnovu člana 24.i člana 38.stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje
o dodeli sredstava

za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava
strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave s cilјem podsticanja regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike: realizacije projekata strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj, izrade projektne tehničke dokumentacije za industrijske zone i izrade studija izvodlјivosti za strateške projekte.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, 60/2018), u ukupnom iznosu od 24.257.298,99 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

 1. Opština Bela Crkva 998.750,00
 2. Opština Beočin 997.500,00
 3. Opština Žitište 637.500,00
 4. Opština Bački Petrovac 918.000,00
 5. Grad Kikinda 510.000,00
 6. Opština Sremski Karlovci 741.396,48
 7. Opština Titel 1.000.000,00
 8. Opština Bač 1.000.000,00
 9. Opština Kula 1.000.000,00
 10. Opština Temerin 1.000.000,00
 11. Opština Čoka 1.000.000,00
 12. Opština Sečanj 1.000.000,00
 13. Opština Nova Crnja 965.000,00
 14. Opština Šid 950.000,00
 15. Grad Subotica 1.000.000,00
 16. Opština Stara Pazova 1.000.000,00
 17. Grad Pančevo 1.000.000,00
 18. Opština Irig 1.000.000,00
 19. Grad Sremska Mitrovica 1.000.000,00

Ukupno: 17.718.146,48

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 17.718.146,48 dinara

Obrazloženje

Konkursom za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, raspisanim 27.02.2019. godine i objavlјenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja. Cilј konkursa je regionalni razvoj politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike. Aktivnosti na projektu treba da doprinesu realizaciji projekta strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj, izradi projektno tehničke dokumentacije za industrijske zone i izradi studije izvodlјivosti za strateške projekte.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, 60/2018), u ukupnom iznosu od 24.257.298,99 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 26.02.2019. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE