Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje
o dodeli sredstava

za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama
lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave s ciljem da jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine realizuju projekte koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

  1. Opština Srbobran 250.000,00
  2. Opština Kanjiža 178.398.00
  3. Grad Sombor 250.000,00
  4. Opština Irig 246.500,00
  5. Opština Bač 250.000,00

Ukupno: 1.174.898,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 1.174.898,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, 2018 godina, raspisanim 01.06.2018.godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je da jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine realizuju projekte koji podstiču razvoj i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 18.06.2018.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE