(Српски) Решење о додели средстава јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/2012) i odeljka IV.  tačka 7. Konkursa za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

 

Rešenje

o dodeli sredstava za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u
jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

 

Odobrava se isplata sredstava za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

Sredstva se odobravaju sa razdela 10. Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, funkcionalna klasifikacija 180, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 53.360.140,00 dinara i to:

 1. Žitište – 1.140.000,00
 2. Plandište – 1.145.000,00
 3. Čoka – 829.000,00
 4. Opovo – 1.010.000,00
 5. Sečanj – 920.000,00
 6. Mali Iđoš – 1.245.000,00
 7. Odžaci – 1.300.000,00
 8. Alibunar – 1.400.000,00
 9. Kovačica – 1.161.000,00
 10. Šid – 995.100,00
 11. Sremska Mitrovica – 1.026.000,00
 12. Sombor – 1.500.000,00
 13. Novi Kneževac – 971.000,00
 14. Bač – 1.300.000,00
 15. Temerin – 1.086.500,00
 16. Nova Crnja – 1.200.000,00
 17. Senta – 1.040.000,00
 18. Sremski Karlovci – 1.375.000,00
 19. Kula – 1.182.300,00
 20. Stara Pazova – 1.311.900,00
 21. Pećinci – 1.332.520,00
 22. Inđija – 1.497.520,00
 23. Novi Sad – 1.250.000,00
 24. Bečej – 1.105.000,00
 25. Bački Petrovac – 1.300.000,00
 26. Kanjiža – 886.800,00
 27. Bačka Topola – 1.374.000,00
 28. Subotica – 1.500.000,00
 29. Irig – 1.487.500,00
 30. Beočin – 1.500.000,00
 31. Vrbas – 1.500.000,00
 32. Bela Crkva – 1.220.000,00
 33. Kovin – 1.244.000,00
 34. Kikinda – 1.497.000,00
 35. Žabalj – 1.300.000,00
 36. Zrenjanin – 1.500.000,00
 37. PančeApatin – 1.500.000,00
 38. Apatin – 1.500.000,00
 39. Bačka Palanka – 1.500.000,00
 40. Ruma – 1.475.000,00
 41. Titel – 1.500.000,00
 42. Srbobran – 1.300.000,00

Obrazloženje

Radi unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini koje će doprineti poboljšanju usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju građanima i poslovnom sektoru, povećanom učešću građana u upravljanju javnim poslovima, jačanju institucionalnih okvira za postizanje zadovoljavajućeg nivoa koordinacije i delotvornosti javnih politika, Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini 53.360.140,00 dinara.

Jedinice lokalnih samouprava kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Opštini Vršac nisu odobrena sredstva za namene navedene u njihovom projektu, jer nisu ispunili jedan od uslova Konkursa – blagovremeno dostavljanje redovnih, narativnih i finansijskih izveštaja po predhodnim konkursima ovog Sekretarijata.

Na osnovu napred navedenog a u skladu sa članom 21 i 23 Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.