Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i 24/2019), člana 21, 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, br. 60/2018 i 40/2019-rebalans), Odluke o obrazovanju budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine br. 025-24/2017 od 30. maja 2017. godine („Službeni list AP Vojvodine“, br. 26/2017), Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00010/2019-01/4 od 28. juna 2019. godine, tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete, Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XIII-6/2019 od 24.04.2019. godine kao i Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XVII-1/2019 od 5.11.2019. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje
o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu
poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete

Odobrava se isplata sredstava zadrugama sa ciljem kupovine opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima i dodeljuju se sledećim zadrugama:

 1. ZZ BAČEKS BAČ 5.000.000,00
 2. ZZ AGROBOTANIKA Odžaci 3.577.500,00
 3. OZZ OGLEDNA STANICA OBROVAC Obrovac 4.300.000,00
 4. 33 SLOGA Krajišnik 1.536.478,00
 5. OZZ NIZINE Plavna 2.401.741,00
 6. ZZ SMEDEREVAC 2010 Dolovo 2.016.200,00
 7. OZZ TRI BRAZDE Titel 4.364.226,00
 8. ZZ BEŠKA Beška 3.981.565,00
 9. ZZ AGRO-KLEK Klek 5.000.000,00
 10. ZZ AGROSOJ Neuzina 1.099.461,00
 11. ZZ MRKŠIĆEVI SALAŠI Srpski Itebej 5.000.000,00
 12. OZZ CASTRO-COP Kulpin 5.000.000,00
 13. ZZ VELjKO LUKIĆ-KURJAK Lukićevo 5.000.000,00
 14. Mlekarsko-stočarska zadruga TREBIŠNJICA Maglić 1.722.829,00

UKUPNO:  50.000.000,00

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 04.09.2019. godine predviđena je dodela bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 02.09.2019. godine obrazovao je Komisiju za vrednovanje prijava na osnovu raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava. Skupština Razvojne agencije Vojvodine usvojila je Preporuku za pravna lica čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XVII-1/2019 od 5.11.2019. godine.

Zadruge kojima su sredstva odobrena, zaključiće Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Rešenje možete preuzeti OVDE