Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama na teritoriji AP Vojvodine

        Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i članova 11., 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV”, br. 66/20 i 27/2021-rebalans), Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

 

REŠENJE
O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM
AGENCIJAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

 

        Odobrava se isplata bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine, s opštim ciljem jačanja institucionalnih okvira na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike.

        Finansijska sredstva su obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Sl. list APV“, br. 66/20 i 27/2021-rebalans) u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 15051001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 465 Ostale dotacije i transferi.

        Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara, i to:

  1. Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka                                                     500.000,00 dinara
  2. Regionalnom centru za društveno ekonomski razvoj Banat        500.000,00 dinara
  3. Regionalnoj razvojnoj agenciji Panonreg                                             500.000,00 dinara
  4. Regionalnoj razvojnoj agenciji Južni Banat                                         500.000,00 dinara
  5. Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem                                                      500.000,00 dinara

Obrazloženje

        Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kroz specifične ciljeve analizu rada i potencijala akreditovanih razvojnih agencija za period 2014 – 2020. godine i izradu plana rada aktivnosti RRA za period 2022-2030. raspisanim dana 02.09.2021. godine i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je jačanje institucionalnog okvira na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike.

         Za ove namene su sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Sl. list APV“, br. 66/20 i 27/2021-rebalans) u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 15051001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 465 Ostale dotacije i transferi.

        Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Rešenjem od 01.09.2021. godine obrazovao je Komisiju za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za ocenu projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza davanje predloga za odobravanje sredstava.
        Akreditovane regionalne razvojne agencije, kojima su odobrena sredstva za finansiranje projekata, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
        Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članovima 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi i članovima 11., 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE