Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija , Rešenja broj 401-00-00084/2/2017-01 Komisije za kontrolu državne pomoći  kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-IX-02/2018 od 01.06.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava
povezanih sa realizacijom investicija

Odobrava se isplata sredstava malim i srednjim privrednim društvima sa cilјem kupovine opreme za početak, povećanje ili unapređenje procesa proizvodnje.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018-rebalans ) , u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima dodelјuje se:

 1. “Агролек” doo Novi Sad 7.083.276,00
 2. “Мотоил” doo Novi Sad 10.000.000,00
 3. “Арборспалет 2010” doo Bačka Palanka 6.187.900,00
 4. “Мохачи” doo Stara Moravica 2.007.640,00
 5. “Технограђа” doo Bačka Palanka 2.050.000,00
 6. “Кири123” doo Pančevo 2.098.473,00
 7. “Tron Теx” doo Novi Sad 3.363.000,00
 8. “Делта Техник Маролд” doo Beočin 10.000.000,00
 9. “Челик” doo Bački Jarak 9.648.402,00
 10. “Axioma plus” doo Sremska Mitrovica 5.925.195,00
 11. “Dilemma Brewery” doo Pančevo 4.680.000,00
 12. “Bom Trade” doo Novi Sad 10.000.000,00
 13. “M&S” doo Sirig 3.264.301,00
 14. “НС Плакат” doo Novi Sad 10.000.000,00
 15. “Lamex” doo Novi Sad 9.627.058,00
 16. “Mv Forest 021” doo Novi Sad 3.893.200,00

Ukupno: 99.828.445,00

Sredstva se dodelјuju u ukupnom iznosu od 99.828.445,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija raspisanim i objavlјenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 21.02.2018. godine predviđena je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu opreme malih i srednjih privrednih društava sa teritorije AP Vojvodine.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018-rebalans ) , u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 19.02.2018 godine obrazovao je Komisiju za vrednovanje prijava povodom raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava podsticaja.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena , potpisaće Ugovore o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE