Regionalni razvoj

U Sektoru za regionalni razvoj i projekte, obavljaju se poslovi pokrajinske uprave u oblasti regionalnog razvoja, a koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu kojima se uređuje i obezbeđuje ravnomerni regionalni razvoj; kao i osnivanje organizacija koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja i vršenje osnivačkih prava nad njima; utvrđivanje i donošenje strateških i drugih dokumenata regionalnog razvoja; praćenje sprovođenja mera i aktivnosti za ravnomerni regionalni razvoj; ostvarivanje saradnje sa Agencijama za regionalni razvoj na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine; sprovode se mere razvojne politike, poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja s ciljem bržeg ekonomskog razvoja AP Vojvodine, koje u okviru svoje delatnosti predlaže Razvojna agencija Vojvodine d.o.o. Novi Sad; prati, nadzire i pomaže rad Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad; prati, nadzire i pomaže rad fondova čiji je osnivač AP Vojvodina, iz nadležnosti Sekretarijata; upravlja budžetskim fondom za sprovođenje mera razvojne politike, poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja AP Vojvodine, koji se osniva na neodređeno vreme radi realizacije mera razvojnih politika za brži ekonomski razvoj AP Vojvodine; preduzimaju se mere radi privlačenja investicija u AP Vojvodinu i daje podrška za osnivanje kompanija i izgradnju infrastrukture, neophodne za novonastale kompanije; prati stanje i predlaže mere u oblasti obezbeđivanja socijalne sigurnosti izbeglih, prognanih i raseljenih lica i pomaže razvijanje saradnje u regionu“. U sektoru za regionalni razvoj i projekte uže unutrašnje jedinice su:
Odsek za regionalni razvoj i Odsek za projekte.