Raspisan konkurs za stipendije za strane umetnike u Štajerskoj

RONDO-STUDIOS – ARTIST IN RESIDENCE 2014

STIPENDIJE POKRAJINE ŠTAJERSKE

U ime Vlade pokrajine Štajerske, ministar za kulturu dr Kristijan Buhman (Christian Buchmann) raspisao je stipendiju za mlade umetnike, kustose i teoretičare na svim poljima savremene umetnosti za 2014. godinu. Stipendije će biti dodeljene na osnovu predloga komisije.

Stipendije za strane umetnike u Štajerskoj

Ovaj program se odnosi na slobodne umetnike/kustose/teoretičare savremene umetnosti iz evropskih i neevropskih zemalja, koji su zainteresovani za saradnju sa štajerskim umetnicima. Korisnicima stipendije će biti odobreno 850 evra mesečno za produžena istraživanja i troškove života, uključujući i stanovanje. Umetnicima će biti naplaćen doprinos za administrativne troškove. Trajanje stipendija će biti određeno u odnosu na obim kulturnog projekta. Više informacija možete naći na: www.kulturservice.steiermark.at

Odštampane prijave (u četiri primerka , maksimalno 20 strana) treba da sadrže kratku biografiju (curriculum vitae), kao i dužinu boravka, objašnjenje ili opis odgovarajućeg projekta i primere prethodnih radova (ne originale). Aplikacije treba da budu poslate poštom. Ukoliko je neophodno upotpuniti dokumentaciju prenosnim medijima (film, audio, performans), molimo koristite jpg. ili wmv.

Nakon donošenja odluke o početku stipendije, uzeće se u obzir i pojedinačni rasporedi, ukoliko to bude moguće.

Stipendija je samo za usavršavanje i projekte. Želimo da istaknemo da ove stipendije NISU namenjene obrazovanju i univerzitetima.

Rok za podnošenje prijava

Molimo vas koristite priloženu formu.

Odštampane prijave za stipendiju treba poslati na adresu: Abteilung 9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen, Amt der Steiermärkischen Landesregierung „RONDO – Artist in Residence“, Trauttmansdorffgasse 2, A-8010 Graz, najkasnije do 30. avgusta 2013. (datum poštanskog pečata).

Bićete pismeno obavešteni da li je vaša prijava prihvaćena ili ne.

Povratak primljene dokumenatacije samo sa preporucenim pismima koje placa posiljalac.
Odeljenje za kulturu ne odgovara za dostavljenu dokumentaciju.

U ime Štajerske Pokrajinske Vlade

Šef odeljenja za kulturu

Mag. Patrick Schnabl eh.

Prijave mogu biti poslate na engleskom i nemačkom jeziku.

Englesku verziju formulara možete preuzeti ovde.

Formular na nemačkom jeziku možete preuzeti ovde.