Отворен Први позив за подношење предлога пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020 у оквиру инструмената за претприступну помоћ ( ИПА II )

У понедељак 16. октобра 2017. године у сали на другом спрату  Скупштине Аутономне покрајине  Војводине  с почетком у 12 часова помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Јован Подрашчанин одржао  је радни састанак са представницима Министарстава Републике Српске поводом разматрања пројектних идеја у складу са објављивањем Првог позива за достављање предлога пројеката у оквиру IPA прекограничног програма Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 a све у складу са недавно потписаним Споразумом о сардањи  између АП Војводине и Републике Српске.

Овим позивом за подношење предлога пројеката су опредељена средства у  износу од 5,4 милиона евра која ће бити додељивана у форми бесповратне финансијске помоћи, при чему корисници обезбеђују, у виду суфинансирања, минимум 15%  укупног буџета предложеног пројекта из сопствених извора, или из средстава која нису из буџета Европске уније.

На састанку су оквирно разматрани пројектни предлози којих је било 15 а за сваки потенцијални пројекат  одређени су  партнери из Републике Србије  и Босне и Херцеговине и успоставњени су иницијални контакти ради даље сарадње.

Програмска област коју  овај позив обухвата у АП Војводини је: Сремски округ и Мачвански округ.

Састанку су присуствовали и  представници  из: Министарства  унутрашњих послова -сектор за ванредне ситуације, Фонда европски послови АП Војводине, Регионалне Развојне  Агенције Срем, Факултета  техничких  наука, Националног  парка Фрушка гора, ЈВП Воде Војводине, Покрајинског  секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског  секретаријата  за пољопривреду, водопривреду и  шумарство, ЈП Комуналац  Рума и представници општина са територије Срема.