Predstavnici gradova i opština prošli obuku za korišćenje šalterske aplikacije, eZPSE i eDostava

Predstavnici gradskih i opštinskih uprava Vojvodine danas su u Novom Sadu, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Kancelarije za informacione tehnologije iz Beograda i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), pohađali jednodnevnu obuku za rad u šalterskoj aplikaciji i registrovanje građana na portal eUprava i primenu informacionih rešenja eZPSE i eDostava.

Obuka za implementiranje i širenje postojećih aplikacija ima za cilj uspostavljanje efikasnijeg upravljanja administracijom u jedinicama lokalne samouprave u okviru čijih nadležnosti građani ostvaruju gotovo 70 odsto ukupnih životnih, radnih i poslovnih potreba.

Pozdravljajući učesnike obuke, resorni sekretar Aleksandar Sofić naglasio je da digitalizacija predstavlja jedan od strateških ciljeva za unapređenje efikasnosti i funkcionisanja javnog sektora Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade.

„S tim u vezi, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u prethodne dve nedelje organizovao je niz edukativnih poseta za predstavnike svih 45 opština AP Vojvodine državnom Data centru u Kragujevcu kako bi se upoznali sa prvom državnom platformom sa najmodernijom arhivom elektronskih podataka“, podsetio je Sofić. On je naglasio da je situacija izazvana pandemijom pokazala puni potencijal i značaj informacionih rešenja poput aplikacija eVrtić eBEBA i eUprava u cilju što lakšeg i jednostavnijeg prevazilaženja administrativnih i birokratskih barijera, kao i za izuzetno uspešan proces vakcinacije građana.

Sofić je kazao da je današnja obuka nastavak odlične saradnje sa Kancelarijom za informacione tehnologije iz Beograda i organizacijom NALED, i naveo da je u toku priprema za razvijanje CRM sistema, koji će građanima omogućiti direktnu komunikaciju sa institucijama za postavljanje upita i slanje zahteva putem imejla, govorne pošte ili SMS-a.

Obuke se sprovode u okviru projekta „Supporting enhancment of e-Delivery of Acts and Requests between business/citizens and Government in Serbia“, koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. Predavači su stručnjaci za informacione tehnologije i pitanja regulatornog i pravnog okvira za implementaciju eUprave.