Vojnović: Utvrđeni prioriteti razvoja u smeru evropskih integracija

Podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Vojnović prisustvovao je 24. novembra 2016. godine predstavljanju Izveštaja Evropske komisije o napredtku Srbije za 2016. godinu, koji je održan u Poslovnom inkubatoru Novi Sad.

Kako je ovom prilikom rekao podsekretar Vojnović, utvrđeni su prioriteti razvoja u smeru evropskih integracija, te da je u cilјu jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti regionalnog razvoja potrebno motivisati predstavnike lokalnih samouprava da porade na svojoj efikasnosti.

– Budžeti opština i gradova će preraspodelom poreza na zarade po novom Zakonu o finansiranju lokalnih samouprava biti umanjeni, i da bi to kompenzovali, moraju se okrenuti eksternim izvorima finansiranja kroz projektne aktivnosti u okviru IPA fondova i drugih fondova koji nam stoje na raspolaganju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a mi u resornom sekretarijatu ćemo im u tome pružiti podršku – istakao je podsekretar Vojnović.

 

On je na skupu rekao da je zaštita manjinskih prava u Vojvodini na visokom nivou, a Pokrajinska vlada se u radu rukovodi aktivnom i sveobuhvatnom zaštitom manjinskih prava je kao i afirmacijom u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina.

– Posebno smo zadovolјni sa delom Izveštaja u vezi pregovaračkog poglavlјa 23, da je Vojvodina održala visok stepen zaštite nacionalnih manjina. U okviru pregovaračke grupe za poglavlјe 22 predstavnici našeg sekretarijata, iako nisu formalno članovi te pregovaračke grupe, do sada su aktivno učestvovali i informisani su o aktivnostima kojima koordinira Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije – naglasio je podsekretar Vojnović.

Izveštaj Evropske komisije predstavila je šefica političkog sektora Delegacija EU u Republici Srbiji Nora Hajrinen, koja je ovom prilikom rekla da se najvažniji elementi izveštaja odnose na vladavinu prava i ekonomski razvoj.

– Srbija je ostvarila značajan napredak u procesu pristupanja Uniji, jer sprovodi ambiciozan plan političkih i ekonomskih reformi, ali i zbog toga što je preuzela veoma konstruktivnu ulogu u upravlјanju migracijama, što može poslužiti kao dobar primer mnogim članicama unije – istakla je Nora Hajrinen.

Po njenim rečima, glavni napredak koji je postignut je reforma javne uprave i sprovođenje ekonomskih reformi i fiskalne konsolidacije, te da je potrebno staviti veći fokus na trenutno stanje, a ne samo na godišnji napredak.

Na skupu koji je organizovao EU Info point Novi Sad, govorila je Ivana Sabo ispred Poslovnog inkubatora Novi Sad, kao i Milan Stojanov ispred Privredne komore Vojvodine koji je rekao da još postoje segmenti na kojima treba raditi, a naročito je zabrinjavajući veliki procenat nezaposlenosti u Srbiji.

Ivan Šenk sa Fakulteta tehničkih nauka je naglasio da je pitanje nezaposlenosti značajno, ali da treba uzeti u obzir i pitanje školovanja, jer je potrebna sistemska podrška i organizacija nastave i školovanja, a mladi treba da se edukuju da prave promene.