Igor Mirović primio predsednicu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović susreo se danas sa predsednicom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Gudrun Mosler-Tornstrom i sekretarom Kongresa Andreasom Kiferom. U razgovoru je iskazan interes da se intenzivira sadanja Kongresa i AP Vojvodine, koja je prepoznata kao lider u više značajnih oblasti, među kojima se ističu zaštita prava nacionalnih manjina i rodna ravnopravnost.

Mirović je istakao da Republika Srbija i pokrajina Vojvodina imaju višegodišnju i dobru saradnju sa Savetom Evrope, te da kroz dijalog i razmenu iskustava ta saradnja može dodatno da se unapredi.

Predsednik Pokrajinske vlade upoznao je goste sa karakteristikama pokrajine Vojvodine i predstavio mehanizme i aktivnosti pokrajinske administracije usmerene na očuvanje demokratskih i evropskih vrednosti u Vojvodini.

U razgovoru je posebno istaknuto da Vojvodina u najvećem mogućem obimu, u zakonodavnim okvirima, i uz poštovanje evropskih vrednosti, brine o zaštiti prava 28 nacionalnih zajednica, koje, uz većinski srpski narod, žive u našoj pokrajini. To se ogleda kroz podršku pokrajinske i lokalnih administracija u radu nacionalnih saveta, zavoda za kulturu i drugih institucija i ustanova manjinskih zajednica koje brinu o provođenju kulturne politike manjina, o informisanju, obrazovanju i službenoj upotrebi jezika i pisama.

Predsednik Mirović je predstavio i instituciju pokrajinskog zaštitnika građana, kao i činjenicu da u Vojvodini postoje i na lokalnom nivou, što je, kako je u razgovoru istaknuto, dobar model koji bi trebalo da se proširi i na druge regione.

Gudrun Mosler-Tornstrom je kazala da AP Vojvodina ima odličnu reputaciju u Evropskoj uniji i pohvalila napore pokrajinske administracije na očuvanju multijezičnosti i multikulturalnosti. Ona je naglasila da rezultat Vojvodine u toj oblasti nije samo „slovo na papiru“, već su rezultati vidljivi u praksi, i pozvala predstavnike Vojvodine i Srbije da taj primer dobre prakse predstave i drugim evropskim regionima u oktobru na svečanosti povodom 25 godina od usvajanja Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima.

Mosler-Tornstrom se još zahvalila Srbiji na političkoj volji i aktivnom doprinosu u zajedničkom radu u evropskoj porodici, čak i u teškim vremenima za našu zemlju, i istakla aktivno da učešće AP Vojvodine u Skupštini evropskih regija.

Sastanku su prisustvovali pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić i Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.