Potpisan Sporazum o saradnji između Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Timiš, Temišvar

Privredna komora Vojvodine i Privredna komora Timiš, sa sedištem u Temišvaru, potpisale su u četvrtak, 20. aprila 2017. godine Sporazum o saradnji u Temišvaru, Rumunija, čime je uspostavljena čvrsta osnova za buduću saradnju, a potpisivanju su prisustvovali i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić i podsekretar Nebojša Vojvnović.
 
Potpisnici Sporazuma predsednik Privredne komore Vojvodine (PKV) Boško Vučurević i generalni direktor Privredne komore Timiš Florika Kirita (Florica Chirita), usaglasili su ovim sporazumom da će zajedničkim snagama promovisati ekonomsku i socijalnu saradnju između svojih članova na teritoriji Rumunije i Srbije.

Na ovaj način, i PKV i PK Timiš radiće na unapređenju poslovne saradnje na svojim tržištima. Učestvovaće u radu svojih članova na njihovim teritorijama, a poseban zadatak biće pružanje pomoći u pronalaženju pogodnih partnera za saradnju na različitim poljima (trgovina, privreda, industrija, poljoprivreda, investicije, turizam, transport, osiguranja, industrijske i ekonomske zone, nauka i tehnologije, i drugo).

PKV i PK Timiš složile su se da sarađuju i u organizovanju različitih događaja – sajmova, izložbi, simpozijumima, ekonomskih i poslovnih foruma, konferencija, seminara, a koji su unutar njihove stručnosti i kompetencije. Obe strane imaju isti cilj, a to je uspostavljanje direktnog kontakta između privrednika u Rumuniji i Srbiji, kao i spone između poslova na njihovoj respektivnoj teritoriji. Jedna od narednih zajedničkih aktivnosti biće organizacija poslovnog foruma koji će se održati na jesen 2017. godine.

Delegacije iz Srbije, predstavnici PKV i Pokrajinske vlade, uputili su predstavnicima PK Timiš poziv da posete predstojeći Poljoprivredni sajam u Novom Sadu.