Bjelić: Razvoj kreće od lokala, a mi smo tu da koordiniramo i pomognemo da obezbedite izvore eksternog finansiranja

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić održao je u petak, 09. septembra 2016. godine, radne sastanke sa predsednicima opština Bački Petrovac, Srđanom Simićem i predsednikom opštine Bačka Palanka, Branislavom Šušnicom i njihovim saradnicima, gde im je preneo šta je u narednom periodu cilj sekretarijata na čijem je čelu, kao i očekivanja od lokalnih samouprava.

“Razvoj kreće od lokala, a mi smo tu da koordiniramo. Mi u pokrajinskoj vladi ćemo se spuštati sve više ka lokalnim samoupravama, jer gradjani ne žive u kancelarijama na pokrajinskom nivou, već kod vas na lokalu”, poručio je sekretar Bjelić i naglasio da je cilj da se u naredna četiri meseca sa svim lokalnim samoupravama odredi po 10 prioritetnih projekata za svaku opštinu, a koji će biti eksterno finansirani.

“Moramo da budemo svesni da će se smanjiti budžeti kako na lokalu, tako i na pokrajinskom nivou i zato je važno da što pre privučemo i obezbedimo sredstva iz eksternih izvora finasniranja. Zbog toga tražimo da svaka opština u narednih godinu dana pripremi po 10 predloga projekata”, poručio je sekretar i napomenuo da očekuje gotove projekte, a ne samo projektne ideje i da će pokrajina u tom smislu zajedno raditi sa opštinama da se urade predlozi i pripremi dokumentacija za projekte.

Prema njegovim rečima, sa predsednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem je dogovoreno da svaka opština od tih 10 projekata, ima po četiri veća razvojna projekta i šest iz oblasti koje su važne za samu opštinu poput zdravstva, socijale, zaštite životne sredine, obrazovanja i drugo.

Sekretar Ognjen Bjelić najavio je i uskladjivanje strategija razvoja, akcionih planova i prioriteta vojvodjanskih opština, kao i uskladjivanje kriterijuma po kojima će se odredjivati davanje finasnijske pomoći opštinama u odnosu na stepen razvijenosti po principu konvergencije, kako bi se rast obezbedio svima i smanjile razlike izmedju razvijenih i nerazvijenih opština.