Pokrajinska vlada i NALED: Zajedno za bolji poslovni ambijent

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić prisustvovao je sastanku u kom su učestvovali predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i deset pokrajinskih sekretara koji su se sastali sa članovima i partnerima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Današnjem susretu, čiji domaćini su bili predsednica Upravnog odbora NALED-a Ana Brnabić i potpredsednik UO NALED-a Branislav Nedimović, prisustvovali su i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i oko 140 predstavnika malih i srednjih preduzeća u Srbiji, stranih investitora, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, većina od njih članova NALED-a.

Pokrajinska vlada i NALED će raditi na sporazumu o međusobnoj saradnji, koji bi trebalo da bude potpisan u septembru, a baviće se najvažnijim temama za koje NALED ima kapacitet, a mogu da pomognu u realizaciji programa nove Pokrajinske vlade, u njenom najznačajnijem delu koji se tiče ekonomskog razvoja Vojvodine. Teme su: lokalni ekonomski razvoj, javno-privatno partnerstvo, poljoprivreda, obrazovanje, zdravstvo i infrastruktura. Fokus će biti na podizanju kapaciteta lokalnih samouprava i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, javno-privatnom partnerstvu, kao mogućnosti za dalji razvoj infrastrukture, bez posezanja za sredstvima iz budžeta.

– Sporazum koji ćemo sklopiti sa NALED-om treba, pre svega, da doprinese analizi potreba u oblasti bržeg ekonomskog razvoja, da detektuje slabe tačke koje u ovom trenutku postoje u Vojvodini i da nam pomogne u izgradnji institucija koje pokrajina ima, ali i u izgradnji ukupnog modela, da bi tempo razvoja bio zaista onakav kakav priželjkujemo. A to je da i Vojvodina, u sklopu ukupnih mera ekonomske konsolidacije koje daju veoma dobar rezultat, pruži značajniji doprinos i da to bude merljivo ekonomskim parametrima“, rekao je predsednik Mirović.

Predsednik Pokrajinske vlade je istakao da je bilo reči i o potrebi da se analiziraju dodatni potencijali oko modela implementacije Zakona o javno-privatnom partnerstvu, zatim oko analize modela postojanja dosadašnje mreže razvojnih agencija, mreže ustanova i institucija čiji osnivač je AP Vojvodina koje su u funkciji ekonomskog razvoja, kao što su VIP fond, Fond „Evropski poslovi“, Razvojni fond Vojvodine, ali i neke buduće razvojne agencije kao modela za jednostavnije i efikasnije komuniciranje sa domaćim i stranim investitorima.

NALED je udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Okuplja oko 220 članova, a mrežu njihovih partnera čini više od 40 državnih institucija i međunarodnih organizacija.