Počele javne konsultacije za definisanje ciljeva i mera Plana razvoja Vojvodine

Nakon skoro dve godine rada na nacrtu Plana razvoja AP Vojvodine, razvojni ciljevi i mere definisani u ovom dokumentu dostupni su javnosti u svrhu izjašnjavanja o predloženom tekstu. Period javnih konsultacija trajaće do 1. novembra 2022. godine, a tekst predloga ciljeva i mera Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine u tu svrhu je postavljen na internet stranici www.planrazvojaapv.rs i na platformi e-Konsultacije.

“Plan razvoja je najvažniji razvojni dokument Pokrajine, na osnovu kog se definišu pravci delovanja i usmeravaju resursi pokrajinske politike. Na taj način se, između ostalog, doprinosi boljem životnom standardu, obrazovnim i poslovnim mogućnostima, zaštiti životne sredine i ostalim ciljevima održivog razvoja Vojvodine i direktno utiče na kvalitet života svih građana i građanki Pokrajine. Zato mi je veoma drago što je u svim fazama izrade Nacrta Plana razvoja Vojvodine učestvovao veliki broj institucija, organizacija i pojedinaca, tj. građana i građanki”, kaže Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dodaje: “Pozivamo sve zainteresovane da i tokom ovih javnih konsultacija daju svoje sugestije, mišljenja i predloge na predložene ciljeve i mere Plana razvoja AP Vojvodine i time doprinesu potencijalima i rezultatima njegove primene. To nam je posebno važno jer će se nakon javnih konsultacija o razvojnim ciljevima i merama i javne rasprave o celom dokumentu koja će uslediti nakon toga, o Planu razvoja AP Vojvodine izjašnjavati Skupština AP Vojvodine, a usvajanjem u Skupštini ovaj dokument postaje punovažan i obavezujući.”

Plan razvoja AP Vojvodinea obuhvata viziju, ciljeve i mere razvoja Pokrajine u narednoj dekadi, kao i analizu postojećeg stanja. Vizija razvoja AP Vojvodine, koju je u aprilu ove godine usvojilo Koordinaciono telo za izradu Plana razvoja AP Vojvodine, glasi: “Vojvodina je mesto visokog životnog standarda koje pruža jednake uslove za dostojanstven život i rad svim građankama i građanima, negujući multikulturalnost. Podstiče ostvarivanje punog potencijala stanovništva razvojem kvalitetnog i dostupnog obrazovanja i zdravstvenih usluga. Vojvodina je dobro prostorno i digitalno povezana, promoviše održivi ekonomski razvoj i korišćenje resursa, vodeći računa o zdravoj i otpornoj životnoj sredini.”

“Vizija razvoja AP Vojvodine je bila polazna tačka za definisanje ciljeva i mera koji su sada predmet javnih konsultacija. Ciljevi i mere Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine grupisani su u četiti oblasti: Interkulturalna Vojvodina po meri građana, Vojvodina- mesto visokog životnog standarda, Digitalna i prostorno povezana Vojvodina i Zelena Vojvodina otporna na klimatske promene. U okviru ovih oblasti definisano je ukupno 12 ciljeva, a svaki cilj prati niz mera koje je potrebno preduzeti da bi se cilj ispunio,” kaže Maja Sokić iz Razvojne agencija Vojvodine, koja sprovodi proces izrade Nacrta Plana razvoja Vojvodine.

Proces izrade Plana razvoja AP Vojvodine sprovodi se uz podršku projekata Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“ i „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, koje sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Oba projekta finansira Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, dok se drugi projekat sprovodi uz kofinansiranje Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). U svim aspektima izrade Plana razvoja AP Vojvodine integrisani su ciljevi Agende za održivi razvoj do 2030, koji predstavljaju održivi pristup razvoju društva zasnovan na načelu “Niko ne sme biti izostavljen”.

Pozivamo još jednom građane i građanke da se na internet stranici Plana razvoja i portalu eKonsultacije upoznaju sa predlozima ciljeva i mera i da daju svoj konstruktivni doprinos njihovoj relevantnosti i održivosti.