Paroški u Kuli i Malom Iđošu: Definisanje prioritetnih potreba opština Vojvodine preduslov za ravnomerni regionalni razvoj

Zamenik sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Radivoj Paroški obišao je danas opštine Kulu i Mali Iđoš gde se sastao sa predsednicima opština Damjanom Miljićem i Markom Lazićem, kako bi razgovarali o definisanju trenutnog stanja, mapiranju resursa i prioritetnih potreba u ovim jednicama lokalnih samouprava.

Na sastancima je dogovoreno da predstavnici opština Kula i Mali Iđoš, koje pripadaju drugoj i trećoj kategoriji razvijenosti, predaju liste prioritetnih projekata kako bi Pokrajinski skeratrijat mogao da pruži konkretnu podršku i rešenja u cilju jačanja ovih lokalnih samouprava.

„S obzirom na to da je u toku proces usvajanja Plana razvoja lokalne samouprave za period 2021-2027, od izuzetne je važnosti pravovremeno ustanoviti prioritete i uskladiti plan delovanja aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata u svih 45 opština AP Vojvodine vodeći se principom ravnomernog regionalnog razvoja“, podsetio je Paroški i istakao da je neophodno da se jedinice lokalnih samouprava na teritoriji pokrajine Vojvodine ravnomerno razvijaju, da unaprede tehničke i administrativne kapacitete za brži razvoj i reformu javne uprave.

Takođe, tokom posete opštinama bilo je reči i o implementaciji novih informacionih rešenja i elektronskih usluga u cilju smanjenja administrativnog opterećenja i efikasnog funkcionisanja uprave kao servisa građana.

Podsekretar Milanković rekao je da je razlog radne posete sagledavanje realnih potreba i problema građana opština, sa ciljem pronalaženja konkretnih rešenja.

“Na osnovu analize situacije na terenu, strateški ćemo planirati dalje aktivnosti Sekretarijata, kako u ovoj budžetskoj godini, tako i za budući period”, zaključio je Darko Milanković.

Paroški i Milanković obišli su i postrojenja holandske kompanije za proizvodnju voćnih sadnica koja posluje na teritoriji opštine Kula „Seveplant“ koja je uspešno iskoritila besovratna sredstva na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu koji je sprovođen u cilju otvaranja novih radnih mesta.