Paroški i Jovanović o uspostavljanju efikasnije elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave

Zamenik sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Radivoje Paroški sastao se danas u Beogradu sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailom Jovanovićem, sa kojim je razgovarao o mogućnostima saradnje u procesu uspostavljanja elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave.

Paroški i Jovanović su se saglasili da će u primeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, koja podrazumeva obavezu lokalnih samouprava da preuzimaju softverska rešenja za upravljanje dokumentima, veliki značaj imati efikasna i konstruktivna saradnja između republičkih i pokrajinskih institucija, s obzirom na to da će ovaj proces pratiti Služba Vlade nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave.

„Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, između ostalog, usmeren je na izgradnju efikasne i savremene lokalne samouprave i predlaganje mera za modernizaciju njenog rada. U skladu sa tim, u okviru programske aktivnosti Sekretarijata, ove godine je predviđeno i pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u Vojvodini, radi uspostavljanja većeg broja digitalizovanih korisničkih servisa“, rekao je Paroški.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu naglasio je da je Kancelarija spremna da pruži punu podršku implementiranju IT sistema e-uprave u lokalnim samoupravama u Vojvodini.
Zakonom u ovoj oblasti je predviđeno da jedinice lokalne samouprave poslove elektronske uprave obavljaju preko Jednistvene informacione komunikacione mreže te da se priključivanje na nju realizuje podnošenjem zahteva nadležnom organu.

Sastanku je prisustvovao i podsekretar u Sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Darko Milanković.