Održana završna Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Danas je u Skupštini AP Vojvodine održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Ovo je treća rasprava pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave“ u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na kojoj su predstavnici vlasti, civilnog i javnog sektora i stručna javnost izneli svoje predloge, primedbe i sugestije.

Zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Radivoj Paroški kazao je da je današnja rasprava još jedan u nizu koraka u pravcu reforme javne uprave u Republici Srbiji, a u okviru nje, posebno, reforme javnoslužbeničkog sistema i sistema upravljanja ljudskim resursima. Kako je Paroški istakao, to govori ne samo o sistemskom pristupu ovoj reformi, već i o doslednom ispunjavanju obaveza koje smo preuzeli u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

„Usvajanje sistema ponašajnih i funkcionalnih kompetencija u upravljanju ljudskim resursima, a pre svega u fazi zapošljavanja i popune radnih mesta, bez sumnje će doprineti kvalitetnijem radu javne uprave, a bez obuka i usavršavanja baziranog na potrebama, nema održivog kvaliteta u njenom radu“, poručio je Paroški, naglasivši da bi upravo zbog toga ova javna rasprava trebalo da naglasi značaj kompetencija u javnoj upravi, jer bez tog sistema neće biti moguće ispratiti savremene trendove u javnom upravljanju niti ostvariti rezultate koji su merljivi i uporedivi sa razvijenim državama Evropske unije.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović istakao je da je suština rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave uspostavljanje istovetnog pravnog režima za lokalne i pokrajinske službenike sa onim koji je već važeći za državne službenike, kao i da se u što većoj meri pojačaju kompetencije lokalnih i pokrajinskih službenika.

„Želimo da zaposleni na nivou autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava kao i državni službenici budu kadrirani na osnovu neophodnog znanja, kompetencija i odgovarajućih veština, tako da na najbolji način mogu da pruže usluge građanima i privredi“, poručio je Martinović i naveo da je neohodno sve ove elemente staviti u pravne i zakonske okvire kako bismo imali ujednačenu i efikasnu upravu od lokalnog do državnog nivoa.

Predstavljajući Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivana Savićević naglasila je da je ovo druga faza procesa izmena i dopuna Zakona, koja se pretežno odnosi na kompetencije u postupku selekcije prilikom zapošljavanja.

„Ovo podrazumeva brojna znanja koja će morati da usvoje pre svega zaposleni u kadrovskim jedinicama, ali i rukovodioci, i zato je predlog da ove izmene i dopune počinju da se primenjuju od 1. januara naredne godine, kako bi bilo dovoljno vremena da se zaposleni i rukovodioci pripreme za primenu okvira kompetencija u postupku zapošljavanja“, poručila je Savićevićeva.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević istakao je, u svom obraćanju prisutnima, važnost zajedništva i sinergije Vlade Srbije i Pokrajinske vlade u donošenju ovog nacrta zakona.

„Ovo je dokaz da u svim vremenima vlast mora da razmišlja pre svega o građanima, onima koji prvi osete dobrobiti svakog zakona i koji su centralni kriterijum kvaliteta našeg rada, a princip kompetencija javnih službenika treba da bude dominantan. Važna su stručna znanja, stručna umešnost i stručna emocionalnost zaposlenih u upravi, gde građani pre svega prepoznaju kvalitet njihovih usluga, kompetencije i profesionalnost i to su kriterijumi na kojima rad državne, pokrajinske i lokalne uprave treba da bude zasnovan“, rekao je Milošević.

Tokom predstavljanja pripreme nacrta, najavljena je i naredna faza u implementaciji kompetencija koja je planirana za iduću godinu, a odnosi se na uvođenje sistema kompetencija u postupku vrednovanja radne uspešnosti. To će se, kako je rečeno, odnositi na prepoznavanje radne uspešnosti i valorizaciju kroz platne razrede, kako bi se sistem vrednovanja radne uspešnosti zaposlenih u lokalnim samoupravama i institucijama na pokrajinskom nivou prepoznao na nivou primanja zaposlenih.

Današnja diskusija ujedno je i završetak perioda javne rasprave koji je trajao od 5. do 24. aprila, a nakon toga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve sugestije učesnika i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svom sajtu i portalu e-uprave.