Održana onlajn konferencija sa predstavnicima Potkapartske oblasti na temu funkicionisanja javne uprave

Pomoćnica pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić, prisustvovala je onlajn konferenciji na temu funkcionisanja javne uprave između predstvnika Potkapartske oblasti (Poljska) i predstvanika brojnih institucija i loklanih samouprava AP Vojvodine.

Konferencija je organizovana u cilju razmene iskustava i primera dobre prakse na temu javne uprave, a događaj je otvorio maršal Potkaparske oblasti Vladislav Ortil.

Razgovarano je o administrativnoj reformi u Poljskoj, funkcionisanju regionalne uprave na primeru Potkapartske oblasti, institucionalnim i finansijskim instrumentima podrške kada je u pitanju investiciona aktivnost regiona, zatim o mehanizmima povlačenja bespovratnih sredstava, budžetiranju jedinica lokalne samouprave te funkcionisanju opštinskih vlasti dvaju regiona.

Organizaciji konferencije prethodilo je potpisivanje dokumenta Pismo o namerama kojim se AP Vojvodina priključuje implementaciji projekta pod nazivom „Efikasna uprava-transfer znanja i dobre prakse iz Potkarpatske oblasti predstavnicima adminstracije AP Vojvodine“, koji je potpisan tokom marta ove godine.

Takođe je ocenjeno, da će u narednim koracima saradnje između AP Vojvodine i Potkarpatske oblasti, poseban akcenat biti na razmatranju mehanizama za korišćenje raspoloživih programa i fondova Evrpske unije.

Konferenciji su sa srpske starne prisustvovali predstavnici brojnih institucija, opština i gradova AP Vojvodine a projekat je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske u okviru programa Javna diplomatija 2022.