Održan 15. privredni forum u Gomelju

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić, prisustvovao je 15. privrednom forumu u Gomelju u okviru kojeg je održan i  Međunarodni sajam „Proleće u Gomelju“.

Gomeljski privredni forum je značajan događaj  koji svake godine okuplja više desetina učesnika iz brojih zemalja i regiona.

Poseta Drakulića predstvalja uzvratnu posetu Belorusiji i impuls za produbljivanje saradnje i prijateljskih odnosa s obzirom na to da je u maju prošle godine potpisan Memorandum o saradnji između AP Vojvodine i Gomeljske oblasti.

Ovim dokumentom omogućen je pravni okvir za nesmetano delovanje i saradnju dveju regija u trgovinsko-ekonomskoj naučno-tehničkoj, humanitarnoj kao i kulturnoj oblasti.

Drakulić je povodom  boravka u Belorusiji ocenio da je jačanje regionalne saradnje od izuzetnog značaja te da  potencijali za saradnju postoje u različitim vidovima turizma, od medicinskog, agrarnog i eko-turizma, ali i na polju kulture, kroz razmenu različitih sadržaja i povezivanja institucija u toj oblasti.

Tokom dvodnevne posete, pomoćnik pokrajinskog sekretara, posetio je i 19. po redu Međunarodni sajam „Proleće u Gomelju“ gde su  predstavnici različitih poslovnih krugova imali priliku da se upoznaju sa privrednim potencijalima Gomeljske oblasti kao i da uspostave poslovne kontakte i ostvare  partnerstva.