Odluku o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) i člana 9. stav 2. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

 

ODLUKU

o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV
za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

 

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije – NAMENA I, po Javnom Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, broj 141-401-3165/2022-03.

Bespovratna sredstva se koristite za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u oblasti:

  1. Unapređenja i revitalizacije lokalne poslovne infrastrukture i
  2. Razvoja i modernicazije lokalne društvene infrastrukture
Redni br. Podnosilac predloga projekta Naziv projekta Odobrena sredstava u dinarima
1. Opština Bač Izrada projektno-tehničke dokumentacije za restauraciju, revitalizaciju, rekonstrukciju i dogradnju zgrade u Baču za potrebe formiranja Centra zajednice Kulturnog predela Bača (Bač Cultural Ladscape Community Center) 1.000.000,00
2. Opština Šid Parterno uređenje dvorišta muzičke škole “Filip Višnjić” 1.000.000,00
3. Opština Sremski Karlovci Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na pojačanom održavanju dela ulice Preradovićeve u Sremskim Karlovcima 1.000.000,00
4. Opština Sremski Karlovci Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na pojačanom održavanju Karađorđeve ulice u Sremskim Karlovcima 1.000.000,00
5. Opština Kanjiža Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije asfaltnog kolovoza u ulici Lička u Kanjiži 714.000,00
6. Grad Vršac Izrada projektno-tehničke dokumentacije na Guduričkom vrhu 640.000,00
7. Opština Opovo Rekonstrukcija i energetska sanacija zgrade opštinske uprave Opovo na katastarskoj parceli broj 4950 K.O. Opovo 1.000.000,00
8. Opština Bela Crkva Izrada projektno-tehničke dokumentacije, kolovoz saobraćajnice deo ulice Maršala Tita u Kusiću 816.000,00
9. Opština Srbobran Rekonstrukcija saobraćajnog priključka Industrijske ulice u industrijskoj zoni na državni put II A reda br. 100 u Srbobranu 600.000,00
10. Opština Ada Izrada projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje sertifikovnog dečijeg igrališta u centru Ade 850.000,00
11. Opština Senta Bušenje bunara u naselju Kevi 765.000,00
12. Grad Kikinda Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze u Kikindi 1.000.000,00
13. Grad Sombor Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju dela kolovoza sa pripadajućim raskrsnicama i jednostrano pešačko-biciklističke staze u okviru uličnog koridora S3 u Industrijskoj zoni u Somboru 1.000.000,00
14. Grad Subotica Izrada projektno-tehničke regulacije saobraćaja u zoni škola OŠ “Jovan Mikić”, ul. Save Kovačevića 16 u Subotici, OŠ “Majšanski put”, ulica Majšanksi put 87 u Subotici, OŠ “10. oktobar”, ulica Boze Šarčevića 21 u Subotici i OŠ “Vuk Karadžić” ul. Trg Maršala Tita 1 u Bajmoku 976.000,00
15. Grad Subotica Zamena postojećih elektroinstalacija i osvetljenja na energitski efikasnije led osvetljenje za zgradu osnovne i srednje škole “Dr Svetomir Bojanin”, ul. Ivana Gorana Kovačića br. 14 u Subotici 976.000,00
16. Opština Irig Izrada projektno-tehničke dokumentacije u postupku ozakonjenja, izveštaj o zatečenom stanju objekta Doma kulture u Irigu 969.000,00
17. Opština Pećinci Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Kupinovo 1.000.000,00
UKUPNO 15.306.000,00

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 15.306.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa korisnicima uz poštovanje obaveznih elemenata ugovora predviđenih Pravilnikom o postupku dodele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Obrazloženje

U cilju podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinaciji svih nivoa vlasti u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave kroz javni konkurs objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“, „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokraijnskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021) u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, i to 40.000.000, 00 dinara za Namenu I.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 01. 03. 2022. godine doneo je Rešenje o formiranju komisije za obradu prijava po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu Komisija).

Komisija je razmatrala prispele prijave po Konkursu, konstatovala da su sve formalno ispravne i nakon ocenjivanja formirala rang listu i sastavila zapisnik koji je dostavljen Pokrajinskom sekretaru.

Pokrajinski sekretar na osnovu rang liste i zapisnika Komisije donosi navedenu odluku.

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije objavljuje se na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.

Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

Odluku možete preuzeti OVDE