Odluku o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

       Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

 

ODLUKU
o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine
za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

 

      Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, za organizaciju i pokrivanje troškova, odnosno dela troškova za manifestacije:

R. br. Opština/grad Naziv manifestacije Odobrena sredstva u dinarima
1. Kovačica Crepajački fijaker 2022 988.000,00
2. Vrbas Panonski vašar 900.000,00
3. Vrbas Kulturno leto Zmajevo 900.000,00
4. Sremski Karlovci Učešće Bogoslovije Svetog Arsenija u proslavi stogodišnjice Ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve 900.000,00
5. Zrenjanin Evropsko selo 2022- Zrenjanin 2.000.000,00
6. Stara Pazova Gastro Srem 3.723.900,00
UKUPNO 9.411.900,00

       Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 9.411.900,00 dinara.

       Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021) u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

       Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa korisnicima zaključiti Ugovor o dodeli sredstava u skladu sa obrascem prijave, narativnim i finansijskim budžetom i predlogom projekta.

Obrazloženje

       Za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera, objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave.

       Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021), u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

       Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 27.01.2022. godine doneo je Odluku o obrazovanju i radu komisije za obradu prijava i odobravanju predloga za sufinansiranje prijava po Javnom konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera (u daljem tekstu Komisija).

       Komisija je na osnovu utvrđenih kriterijuma, rukovodeći se datumom održavanja manifestacije, sačinila predlog o dodeli sredstava za pet lokalnih samouprava u kojima se manifestacije održavaju u aprilu i maju mesecu 2022. godine.

       Na osnovu predloga Komisije, Pokrajinski sekretar donosi navedenu odluku o dodeli sredstava.

       Jedinice lokalne samouprave kojima su sredstva odobrena, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, zaključuju ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

       Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera objavljuje se na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.

       Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

       Odluku možete preuzeti OVDE