Odluka o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini po II Javnom konkursu

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19,  66/20 i 38/21), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine („Službeni list APV“, br. 42/2017), kao i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014, 23/2021-dr. uredbe i 62/2021-dr. uredbe, 99/2021-dr. uredbe, 20/2023-dr. uredbe, 43/2023-dr. uredbe i 48/2023-dr. uredbe), tačke I i tačke VI II Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini, Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00057/2023-01/4 od 7. septembra 2023. godine, kao i Odluke Skupštine Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XLII-3/23 od 25.10.2023. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi:

ODLUKU

o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima

za kupovinu nove opreme u 2023. godini po II Javnom konkursu

 

Dodeljuju se sredstva privrednim društvima sa ciljem kupovine nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje.

Sredstva za II Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 450.000.000,00 dinara, deo sredstava u iznosu od 260.000.000,00 dinara opredeljen je za nabavku opreme za Komponentu 1, dok je deo sredstava u iznosu od 190.000.000,00 dinara opredeljen za nabavku opreme za Komponentu 2, kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja APV, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

 

U delu prijava za Komponentu 1 u ukupnom iznosu od 259.953.487,97 dinara, sredstva se dodeljuju sledećim privrednim društvima:

Red.br.

Privredno društvo

Iznos

1

“MNG Plastik – Gogić” doo Inđija

10.000.000,00

2

“Flammat” doo Bela Crkva

2.004.070,00

3

“Mara” doo Sombor

9.251.628,00

4

“ICM – Electronics” doo Novi Sad

10.000.000,00

5

“STBB” doo Sombor

9.444.425,00

6

“GRP centar” doo Sombor

10.000.000,00

7

“Mint farm” doo Bačka Palanka

10.000.000,00

8

“Kovplast KB” doo Nova Pazova

7.881.700,00

9

“Božić i sinovi” doo Pančevo

10.000.000,00

10

“Hektor sistem” doo Novi Sad

9.962.000,00

11

“DIP” doo Novi Sad

7.031.121,00

12

“Vulcan commerce” doo Srbobran

5.042.746,00

13

“Miraž” doo Novi Sad

6.035.700,00

14

“Suprematec” doo Nova Pazova

4.149.403,00

15

“Pelcer” doo Subotica

5.790.443,76

16

“Goodwill pharma” doo Subotica

9.969.257,75

17

“Nandra” doo Vrbas

8.142.340,42

18

“Chigo contract” doo Novi Sad

5.953.385,50

19

“Lampone” doo Bački Petrovac

8.190.000,00

20

“Nebo – pal” doo Čoka

4.090.335,20

21

“Omometal” doo Omoljica

6.151.425,00

22

“Đaković” doo Novi Sad

2.148.583,30

23

“PTP Multipak” doo Kikinda

4.691.704,00

24

“IM Topola” doo Bačka Topola

5.707.897,50

25

“Cassini wheels” doo Subotica

10.000.000,00

26

“Bulevar company” doo Novi Sad

9.992.947,89

27

“Studio plus” doo Vrbas

2.520.524,59

28

“VXTRADE” doo Bajmok

2.048.652,50

29

“Konlid” doo Nova Pazova

4.971.000,00

30

“AM Tehnolog” doo Odžaci

6.037.500,00

31

“Techno ferum” doo Kanjiža

4.031.551,73

32

“TG commerce” doo Temerin

10.000.000,00

33

“Prowood” doo Beočin

10.000.000,00

34

“NS – stell 1989” doo Novi Sad

7.071.494,67

35

“Sodena 2015” doo Novi Sad

10.000.000,00

36

“Tehnolink” doo Čenej

7.930.000,00

37

“Hobi sistem” doo Novi Sad

3.711.651,16

 

UKUPNO

259.953.487,97 динара

i u delu prijava za Komponentu 2 u ukupnom iznosu od 188.177.827,94 dinara, sredstva se dodeljuju sledećim privrednim društvima:

Red.br.

Privredno društvo

Iznos

1

“Guma – S” doo Sombor

12.000.000,00

2

“Lieber blue group” doo Subotica

12.000.000,00

3

“Statik” doo Kovin

12.000.000,00

4

“DEM” doo Kulpin

11.424.972,00

5

“Mega plast Jovanović” doo Nova Pazova

12.000.000,00

6

“Tim – kop” doo Temerin

12.000.000,00

7

“Drina plastika 86” doo Nova Pazova

12.000.000,00

8

“Minel fepo” doo Zrenjanin

4.506.893,12

9

“Interkomo” doo Petrovaradin

12.000.000,00

10

“General solutions SLN” doo Zrenjanin

12.000.000,00

11

“LEIKAUF METALLBEARBEITUNG” DOO B.P. SELO

12.000.000,00

12

“Maropak” doo Ledinci

7.463.000,00

13

“Frezal” doo Ruma

10.647.620,00

14

“Geneza” doo Kanjiža

8.477.915,12

15

“Tehnoeksport” doo Inđija

5.672.257,50

16

“NS plakat” doo Novi Sad

11.700.000,00 

17

“DES Sunce 021” doo Novi Sad

11.830.000,00

18

“Metal X” doo Turija

3.337.567,17

19

“Aris rešetke” doo

5.117.603,03

 

UKUPNO

188.177.827,94 динара

Ukupan iznos dodeljenih sredstava za Komponentu 1 i Komponentu 2 iznosi 448.131.315,91 dinara.

Obrazloženje

II Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine, u ukupnom iznosu od 450.000.000,00 dinara, kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obrazovao je Komisiju za proveru i ocenjivanje prispelih prijava po Javnom konkursu, br. 141-401-8740/2023-01 od 6.10.2023. godine, koja je utvrdila predlog rang liste, a Skupština društva Razvojna agencija Vojvodine doo Novi Sad donela je Odluku o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XLII-3/23 od 25.10.2023. godine.

U skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je ovu odluku.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena zaključiće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ova odluka je konačna i biće objavljena na internet stranici:  https://www.region.vojvodina.gov.rs

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti ovde