Obrazovanje radne snage u skladu sa potrebama tržišta preduslov za privredni i ekonomski rast

Danas je u Skupštini AP Vojvodine održana konferencija povodom projekta COMMON, vrednog više od 603.000 evra, koji se finansira iz sredstava Evropske unije putem Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija–Hrvatska. Reč je o projektu čiji je cilj jačanje konkurentnosti i doprinos razvoju poslovnog okruženja putem prekvalifikovanja i edukovanja radne snage čime će se smanjiti negativni efekti i broj nezaposlenih lica u regionu.

Otvrajući konferenciju, pomoćnik sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić istakao je da će realizacija ovog projekta dati snažan implus razvoju tržišta rada i njegovom adaptiranju prema potrebama privredne konjunkture i našim zajedničkim razvojnim potrebama.

„Uveren sam da ćemo uspešnom realizacijom ovog projekta doprineti tome da se putem skrininga i adekvatnih programa obuke podstakne proces prilagođavanja vrste i stepena obrazovanja tržišnim uslovima i na taj način obezbedi lakše i brže zapošljavanje u našoj ekonomiji, koja dugoročno iskazuje stabilan i stalan privredni rast“, poručio je Drakulić.

Tokom trajanja projekta, odnosno do aprila 2021, planirano je sprovođenje istraživanja potreba tržišta rada, kao i identifikovanje nedostataka i potreba za obrazovnim programima.

Nakon toga, kako je naveo šef Odseka za za pripremu i sprovođenje ravojnih projekata Razvojne agencije Vukovara Davor Grabac, više od 200 osoba će kroz četiri radionice poslovnih veština, 10 motivacijskih radionica, četiri radionice ličnih veština i jedan ciklus karijernog savetovanja, proći proces obuka i edukacija.

Ove aktivnosti biće podržane i izrađenom prekograničnom e-platformom za razvoj znanja i veština potrebnih tržištu, gde će učesnici moći da se umreže u cilju razmene iskustava i targetiranja interesnih oblasti i zanimanja.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici institucija partnera na projektu: direktorka Razvojne agencije Vukovara Vedrana Žilić, direktorka Učilišta „Studijum“ u Vukovaru Ana Gale i pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Branislav Bandić, koji je govorio o aktuelnim potrebama tržišta i privrede u regionu.

Partneri na projektu COMMON su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Razvojna agencija Vukovara i Učilište „Studijum“ u Vukovaru.