Obnova saradnje sa Gornjom Austrijom

U Kancelariji AP Vojvodine u Briselu održan je sastanak između direktora predstavništva Gornje Austrije g-dina Geralda Lonauera i šefa kancelarije AP Vojvodine u Briselu, g-dina Srđana Mačkića.
 
Tema sastanka bila je dosadašnja saradnja između dve regije, koja je predviđena brojnim međuregionalnim sporazumima i razmenom pisama namere. Obostrani je zaključak da se na odnosima dve regije treba raditi više, jer je do sada ostvarena samo saradnja između univerziteta u Novom Sadu i Linzu. Tokom sastanka u Briselu, razgovarano je o uspostavljanju saradnje između, razvojnih agencija, kreiranju šansi za srednja i mala preduzeća, te zajedničkoj saradnji u programu Evropske komisije “Horizonti 2020”.

Uzimajući u obzir da je i u glavnom gradu Gornje Austrije izabrana nova adiminstracija, razgovarano je i o mogućnosti sastanaka na najvišem nivou u narednom periodu. Takođe, dr Gerald Lonauer je izrazio potpunu podršku Republici Srbiji u procesu evropskih integracija i tom prilikom je ponudio pomoć Gornje Austrije i njenih predstavnika u Briselu.