Bjelić: Novi Bečej perspektivna opština za investicije

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, prisustvovao je danas investicionoj konferenciji u Novom Bečeju gde su predstvlјeni privredni potencijali i mogućnosti za investiranje u industrijskim zonama ove opštine.

Reč je o prezentaciji lokacija za greenfield i brownfield investicije, a skupu su pored predstavnika lokalnih organa upravlјanja, prisustvovali predstavnici  slovačke, austrijske i italijanske privredne komore, kao i predstavnici brojnih domaćih i stranih kompanija

Opština Novi Bečej raspolaže sa tri industrijske zone na 300 hektara površine, sa objektima pogodnim za industrijski i sportski turizam, tekstilnu i prehrambenu industriju kao i sportsko – rekreativne, distributivne i kulturne centre.

 „Sve tri industrijske zone u Novom Bečeju su veoma perspektivne, jer mogu postati oslonac lokalnog razvoja ove banatske opštine i ojačati njenu investicionu dinamiku, što će se sasvim sigurno, izraziti i kroz otvaranje novih radnih mesta za građane Novog Bečeja i okoline“, poručio je Bjelić istakavši da  Pokrajinski sekretarijat ulaže velike napore da unapredi ukupan investicioni imidž AP Vojvodine, tako što će profil svih 45 lokalnih jedinica učiniti prepoznatlјivim destinacijama za greenfield i brownfield investicije.

„Današnja konferencija treba da podstakne sve aktere privrednog života i predstavnike svih nivoa javne vlasti da samostalno ili u okviru javno-privatnog dijaloga učine opštinu Novi Bečej prepoznatlјivom“ zaklјučio je Bjelić.

Predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović je naglasio da je ta opština godinama unazad pasivno posmatrala mogućnosti koje su joj bile na raspolaganju. To se promenilo 2016, kada je novo rukovodstvo Opštine počelo aktivno da radi na kreiranju poželјnog investicionog ambijenta,  kako kroz razvoj infrastrukture, tako i kroz jačanje efikasnosti administracije, što Novi Bečej danas svrstava na četvrto mesto po efikasnosti izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola. Maksimović se zahvalio Pokrajinskoj vladi na podršci razvoju vojvođanskih opština i kontinuiranoj finansijskoj podršci za otvaranje industrijskih zona širom Vojvodine.